Industri Energi opplever betydelig medlemsvekst innen flyteriggområdet

tirsdag 15. oktober 2019

Industri Energi har de siste månedene drevet en organisasjonsoffensiv innen flyteriggområdet. – I samme periode har medlemstallet innen dette området økt med over 300, sier seksjonsleder for organisering Erling Holmefjord under oppstarten av NR-forums møte i Krakow.

DSC_5958
Erling Holmefjord leder seksjon for organisering i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi startet organisasjonsoffensiven 1. mai med bakgrunn i at forbundet så at aktiviteten i oljeindustrien generelt, og flyteriggområdet spesielt, var i ferd med å ta seg kraftig opp.

Kampanjen innebærer skolering av lokale tillitsvalgte innen organisering og samtidig gi tilbud om gratis medlemskap for nye medlemmer innen flyteriggområdet i en begrenset periode. Forbundet har også fokus på hyppigere riggbesøk. Kampanjen pågår ut året.

– Siden starten av mai har forbundet hatt en vekst innen flyteriggområdet med over 300 medlemmer, eller drøyt 8 prosent, forteller Erling Holmefjord, seksjonsleder for organisasjon i Industri Energi, på NR-forums møte i Krakow tirsdag.

Han kan ikke si med sikkerhet hvor mye av veksten som skyldes organisasjonsoffensiven, men understreker at kampanjen utvilsomt har positiv effekt på organisasjonsarbeidet.

Flere riggselskaper ansetter folk

NR forum krakow 2019
NR-forum har denne uka møte i Krakow, Polen. Foto: Atle Espen Helgesen

Både Odfjell Drilling, Seadrill, Rowan, Transocean, Island Drilling og Archer ansetter i disse dager mye folk og flere av selskapene sliter med å få tak i nok kvalifiserte folk.

– Særlig i Odfjell Drilling opplever vi betydelig medlemsvekst. Det skyldes godt arbeid i den lokale klubben der det brukes mye ressurser i tillitsvalgtsarbeidet, sier Holmefjord.

Han understreker at i tillegg er flere rigger som kan være aktuelle for norsk sokkel under bygging, blant annet for Awilco.

Skolerer tillitsvalgte i organisasjonsarbeid

Målet med organisasjonsoffensiven er todelt. – Vi skal sørge for at nye ansatte blir møtt av klubbenes plasstillitsvalgte, jamfør NR-avtalen. Og vi skal gjøre de tillitsvalgte trygge i sin rolle, sier Holmefjord.

– Hovedmålet er å øke organisasjonsgraden. Jo flere vi er, jo sterkere er vi som forbund, sier han.

Under møtet i Krakow blir det videre diskutert blant de tillitsvalgte i NR-forum hva som avgjør om folk melder seg inn eller ikke, og hvordan forbundet og klubbene skal forholde seg til og håndtere dette.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.