Industri Energi stenger kontorene, men forbundet er fullt operativt

fredag 13. mars 2020

Industri Energi stenger fra fredag ettermiddag dørene for besøkende ved kontorene i Oslo og Stavanger, men forbundet er fullt operativt.

Nytt bygg kongsgata
Forbundskontorene i Stavanger (bildet) og Oslo blir stengt, men de ansatte har hjemmekontor. Foto: Atle Espen Helgesen

Beredskapsstaben i Industri Energi har på grunn av Coronavirus-situasjonen og myndighetenes anbefalinger bestemt å stenge begge hovedkontorene, i Oslo og Stavanger, for besøkende.

-De aller fleste ansatte er pålagt å ha hjemmekontor, men gjennom digitale løsninger er forbundet fullt operativt, forsikrer forbundsleder Frode Alfheim.

Det er også bestemt at vedtaksføre organer som arbeidsutvalget og forbundsstyret skal avholde sine møter som planlagt, ikke gjennom fysisk oppmøte, men ved bruk av digitale kanaler.

Industri Energi har bestemt å utsette eller avlyse alle egne kurs, konferanser og andre arrangementer hvor det er planlagt at mange folk samles, fram til 15. juni 2020.

Samtidig vil Industri Energi prioritere å gjennomføre tarifforhandlingene. -Det er vår kjernevirksomhet og vi vil strekke oss langt i å sørge for at disse blir gjennomført på en ordentlig måte, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Han oppfordrer folk å følge med på forbundets nettside for oppdatert informasjon.

Industri Energi har nedsatt beredskapsstab som avholder daglige møter for fortløpende vurdering av situasjonen, så lenge situasjonen krever det.

Beredskapsstaben består av følgende personer:

Frode Alfheim (leder), Espen Løken, Gro Losvik, Cathrine Imsland, Hilde-Gunn Thorsen og Kine Smith Larsen.
I denne situasjonen har forbundet valgt å tilføre staben følgende tilleggsressurser:
Vernetjenesten v/ HVO Kjell Bjarne Eide og vara-HVO Hilde Hermansen
Kommunikasjonsavdelingen v/ Atle Espen Helgesen
Økonomiavdelingen v/ Gabriel Birkeland
IT-avdelingen v/ Geir Lund Egenes

Nyheter
  • Negotiations on the mobile rig agreement has begun

    Negotiations between Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association began on Tuesday afternoon in Oslo. - We expect a general wage rise and several important adjustments in the mobile rig agreement, says union leader Frode Alfheim Industri Energi.

  • Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.