Industri Energi støtter generalstreiken i Sør-Korea

onsdag 23. november 2016

Fagforbundet støtter fagforeningenes streik 30. november og krav om at president Park Geun-hye umiddelbart må trekke seg.

Leif
Forbundsleder Leif Sande

Fagforeningene i Sør-Korea har varslet at de kommer til å streike 30. november. De krever at presidenten i landet går av. Industri Energi støtter fagforeningene fullt ut, skriver forbundsleder Leif Sande i et brev sendt til president Park Geun-hye.

– Over tid har regjeringen din prøvd å gjøre endringer i loven for å undergrave fagforeninger og rettighetene til arbeidere. Eksempler på dette er ulovlige oppsigelser, lønnskutt for eldre arbeidstakere og flytting av arbeidsplasser til andre steder geografisk (outsorcing). Regjeringen har også latt politiet angripe fagforeningskontorer og arrestere flere hundre fredelige demonstranter som er organisert i fagforeninger, skriver Sande.

Industri Energi har fulgt situasjonen i Sør-Korea med bekymring over tid. Myndighetene bryter menneskerettighetene ved å gå inn for å knuse fagforeningene i landet. Vi reagerer sterkt på behandlingen av lederen av koreansk LO, Han Sang-guyn. Han er dømt til fem års fengsel fordi myndighetene mener han oppfordret til ulovligheter under en demonstrasjon i januar. Fagforeningene samlet seg da for å protestere mot lovendringer som fjernet retten til fri organisering.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.