Industri Energi tar kampen for midlertidig ansatte i forpleiningen

tirsdag 13. juli 2021

Industri Energi tar kampen for at midlertidig ansatte i forpleiningsbransjen offshore skal være dekket av ordningen for tap av helsesertifikat. – Vi er klar på at de midlertidige ansatte skal ha den samme tryggheten som fast ansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Statfjord feltet TAMPEN - FOTO Øyvind Hagen Equinor
Alle som jobber offshore må ha gyldig helsesertifikat som må fornyes annen hvert år. Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen, Equinor

Industri Energi oppdaget i fjor at forpleiningsselskapet Coor ikke hadde betalt inn til loss of licence-fondet (LOL) for sine midlertidig ansatte. Det kunne betydd at deres vikarer ikke hadde fått kompensasjon hvis de hadde mistet helsesertifikatet og dermed ikke lenger kunne jobbe offshore.

Hovedtillitsvalgt i Coor, Herdis Rosland Eide, sier det står klart i tariffavtalen at det skal betales inn til LOL-fondet for alle som er omfattet av sokkelavtalene og at hun forventer at bedriften følger avtaleteksten.

Skal ha samme trygghet som fast ansatte

Lill Heidi Bakkerud.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har den senere tiden avdekket at flere forpleiningsselskaper på norsk sokkel ikke har betalt inn til LOL-fondet for sine midlertidige ansatte, mens andre selskaper i samme bransje har betalt inn.

Forbundet sammen med LO innkalte derfor til tvistemøte med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass/NHO.

-Vi er klar på at alle som er omfattet av sokkelavtalene (OBF) skal være omfattet av ordningen for tap av helsesertifikat. De midlertidige ansatte skal ha den samme tryggheten som fast ansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Hun viser til at partene i mekling i 2002 aksepterte den ordlyd som framgår av Riksmeklingsmannens møtebok, der det står at ordningen omfatter alle ansatte.

Svært utbredt med vikarer i forpleiningen

Bakkerud påpeker at bruk av midlertidig ansatte er svært utbredt innen forpleiningsbransjen og at knapt noen får fast jobb uten å ha vært midlertidig ansatt i en periode først.

-Under oljekrisen i 2014-15 mistet mange i forpleiningen jobben, før de ble hentet tilbake som midlertidige ansatte i en kortere eller lengre periode. Skal de da ikke være omfattet av samme beskyttelsen og ha samme tryggheten som de hadde som fast ansatte, spør hun.

I arbeidsmiljøloven kapittel 13 er det forbud mot diskriminering av midlertidig ansatte. Også dette tilsier at midlertidig ansatte ikke kan utelukkes fullstendig fra LOL-ordningen.

LO/Industri Energi kom ikke til enighet med Norsk olje og gass/NHO i tvistemøtet.  Industri Energi og LOs juridiske avdeling arbeider nå med neste skritt i prosessen.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.