Per Holstein klubbleder ESS

Industri Energi tar sak om forskjellsbehandling av midlertidig ansatte i ESS for retten

torsdag 21. november 2019

– Dette er usaklig oppsigelse som følge av forskjellsbehandling av midlertidige ansatte, sier Per Holstein, klubbleder for Industri Energi i EES.

Per Holstein klubbleder ESS
Klubbleder i ESS Per Holstein og Industri Energi tar kampen mot forskjellsbehandling og uskalige oppsigelser. Foto: Atle Espen Helgesen.

To medlemmer som var fast ansatt ble første gang oppsagt i 2015/2016 i forpleiningsselskapet ESS. De var deretter midlertidig ansatt i ESS og EMOU (ESS Mobile Offshore Units) frem til de ble fast ansatt igjen i ESS i 2018. I 2019 mottok de igjen oppsigelse som følge av nedbemanning.

Oppsigelsene tok utgangspunkt i ansiennitet, men da fra siste gangs ansettelse. De midlertidige ansettelsene i perioden mellom de to faste ansettelsesforholdene ble det sett helt bort fra.

Nå tar vi saken for Stavanger tingrett.

Den rettslige uenigheten går på om de har krav på å få beregnet ansiennitet fra første gangs ansettelse. Industri Energi og klubben i ESS mener de oppsagte burde fått beregnet ansiennitet nettopp fra første gangs ansettelse og at de derfor er usaklig forskjellsbehandlet og oppsigelsen er ugyldig.

Viktig prinsipp om forskjellsbehandling

– Dette er et viktig prinsipp om forskjellsbehandling som klubben og forbundet skal kjempe imot. Det hersker tidvis lovløse tilstander for de midlertidige ansatte, som opplever å ha svært lite rettigheter i forhold til faste ansettelser.

Holstein forteller videre at det forekommer flere tilfeller hvor ansatte i ESS har fått korrigert ansiennitetsdato som følge av tidligere turer som midlertidig ansatte før de ble ansatt fast.

– Her bedriver bedriften med forskjellsbehandling av ansatte og ulik praksis av utvelgelse for nedbemanning. Dette kan verken vi eller forbundet godta, sier han.

Saken skal opp på nyåret og forbundet og klubben krever at oppsigelsene blir gjort ugyldige for de to medlemmene. Advokat Edvard Bakke i LO er prosessfullmektig i saken.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.