Industri Energi-tillitsvalgt skal lede utviklingen av ny læreplan for boreoperatører

torsdag 21. mars 2019

Kenneth Drageide, nestleder i Industri Energi Seadrill, skal lede en gruppe som skal utvikle læreplanen for boreoperatørfaget og utformingen av denne for de neste årene.

Kenneth Drageide
Tillitsvalgt Kenneth Drageide skal lede arbeidet med å lage en ny læreplan for boreoperatørfaget. Foto: Atle Espen Helgesen

Utdanningsdirektoratet skal fra og med neste år fornye alle læreplaner innen området teknisk industriell produksjon.

Kenneth Drageide, tillitsvalgt i Industri Energi, skal lede gruppen som er nedsatt av direktoratet for å utvikle læreplanen for VG3 boreoperatørfaget. Det vil si tredje og siste året på videregående skole, altså den tiden man er i lære ute i bedriftene.

-Vi skal lage en ny fagplan som legger rammene for opplæringen. Så er det opp til bedriftene hvordan de mer spesifikt vil legge opp læretiden, sier han.

Spennende å kunne påvirke utdanningen

Drageide synes det er spennende å skulle utforme læreplanen for framtidens oljearbeidere og kunne påvirke denne på en positiv måte.

-Jeg har selv gått Vg3 og har god kjennskap til hvordan læreplanen har vært. Jeg har derfor klare meninger om hva som bør endres og hva som kan gjøres annerledes, sier Drageide.

Gruppen som skal endre læreplanen for brønnteknikk består av drøyt 20 fagarbeidere og lærere. Første samling var i Oslo 11. og 12. mars.

Et endelig utkast for den nye læreplanen skal legges fram for direktoratet 1. oktober 2019. Deretter vil deretter sendes ut på høring.

-Læreplanen for VG1 skal være klar til skolestart i august 2020. Dette kullet skal følge den nye læreplanen, slik at læreplanen for VG3 blir gjort gjeldende fra skoleåret 2022-23.

Læreplanen må følge utviklingen i bransjen

Ifølge Kenneth Drageide er det viktig at den nye læreplanen følger utviklingen i bransjen.

– Vi ser en ruvende utvikling for eksempel innenfor digitalisering. Den nye læreplanen må se framover og vektlegge det som trengs for framtidens arbeidsliv.

Han påpeker at helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil legges til grunn for alt arbeid.

-Det er viktig at fagforeninger deltar i dette arbeidet. Slik kan vi legge litt av rammen for opplæringen av framtidens oljearbeidere. Det er også viktig at de som satser på olje og gass får et positivt møte med industrien. Disse ungdommene skal jobbe i en bransje som vil være svært viktig for verdiskapingen i Norge i mange tiår framover, sier Drageide.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.