Industri Energi Ung tar opp kampen mot diskriminering av LHBT-personer på arbeidsplassen

mandag 22. oktober 2018

– Mange opplever en økning i negative kommentarer om skeive personers legning på jobb og i kaffepausene. Nå er det viktig å få et bredere fokus på likestilling, som også inkluderer LHBT-personer, sa Håvard Mareno Gauslaa fra Aker BP.

Ungdomskonferansen 2018
Engasjerte deltakere på Ungdomskonferansen 2018. Foto: Leiv Martin Green.

Innlegget om LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) møtte rungende jubel fra salen, og det kom mange støtteerklæringer både fra talerstolen og i etterkant.

Ungdomskonferansen vedtok at det skal jobbes for at alle møter et arbeidsliv uten diskriminering.

Slå ring om den lokale tillitsvalgte

Under helgens ungdomskonferanse på Værnes utenfor Trondheim, ble handlingsplanen og seks forslag til uttalelser behandlet. I tillegg til innlegget om likestilling, vakte debatten om tillitsvalgte mange følelser hos de 180 unge, medlemmene på konferanse

Industri Energi ung tar til orde for flere tiltak som skal sikre at forbundet får de beste tillitsvalgte i fagbevegelsen.

Hersketeknikker skal på dagsorden. Det må bli informert om retningslinjer for varsling av uønskede hendelser. LO må opprette en krisetelefon som tillitsvalgte kan ringe når livet blir hardt.

Må bruke mer av handlingsrommet i EØS-avtalen

Industri Energi Ung skriver i uttalelsen «EØS-avtalen» at «Stabile og forutsigbare rammebetingelser er en nødvendig forutsetning for framtidig industriproduksjon i Norge. EØS – avtalen sikrer stabile og forutsigbare konkurranseforhold og markedstilgang til Europa, men mynten har også en bakside».

Ungdommene går derfor inn for at norske myndigheter må benytte seg mer av handlingsrommet i avtalen for å sikre norske lønns- og arbeidsforhold og selvråderett over naturressursene. I tillegg går de inn for å reforhandle avtalen eller finne andre tilknytningsformer til EU.

Ungdom bryr seg om pensjon

For de aller fleste som satt i salen under konferansen på Stjørdal er pensjonisttilværelsen et godt stykke unna, men likevel ble pensjon diskutert kraftig fra talerstolen.

– Det er ikke en velferdsstat verdig at man må være avhengig av å måtte spare privat til den dagen man pensjonerer seg for å ha en pensjon som er verdig å leve av, sa Christoffer Robin Myhre, Kronos Titan og student ved Fagskolen i Østfold.

Industri Energi Ung gikk i sin uttalelse inn for:

 1. Full opptjening etter 30 år i AFP-bedrift.
 2. Slitertillegget økes slik at det har en reell effekt. Arbeidsgiverne skal betale for dette og framtidig finansiering.
 3. Kvalifikasjonskravene til å ta ut AFP må bli så romslige at uansett hvor kort tid du har jobbet i en bedrift med AFP, så skal du kunne ta ut AFP.

«Yrkesfag er ikke noe for deg, du er for smart»

Diskusjonen om hvordan Norge skal sikre fremtidens nye fagarbeidere med spesialkompetanse var også et hett tema. Industri Energi Ung mener noe av løsningen er å avskaffe studiespesialiserende til fordel for en linje som gir mer praktisk erfaring.

De unge ønsker også at man jobber aktivt for å endre holdninger knyttet til yrkesfag i det norske samfunnet:

– Jeg har gått yrkesfag og føler meg ikke mindre smart av den grunn. Det er trist at yrkesfagelever har fått stempelet som «de som ikke har karakterer til studiespesialiserende». Dette kan ikke fortsette hvis vi i fremtiden også ønsker at vi skal utdanne verdens beste yrkesfagelever, sier Martine Herland Solheim, Elkem Bremanger.

Leder og 1. nestleder fortsetter

Karl Ruben Gaasø
Ungdomsleder Karl Ruben Gasøø på talerstolen. Foto: Leiv Martin Green.

Innstillingen fra valgkomiteen gikk enstemmig gjennom. Lederen av Industri Energi Ung er stolt av utvalget som skal ta på seg utfordringene i den kommende perioden.

– Samfunnet er i en brytningstid og vi er nødt til å lykkes med å organisere og engasjere ungdommen for å sikre gode liv til oss arbeidsfolk. Derfor er jeg stolt av at Industri Energi Ung har fått et sterkt utvalg som kan jobbe med disse utfordringene i perioden som kommer.

– Jeg er veldig glad for at Charlotte Sæbjørnsen fortsetter som 1.nestleder og vil samtidig takke de som går ut for innsatsen, sier leder av Industri Energi Ung, Karl Ruben Gaasø.

1.nestleder ble gjenvalgt, og synes det er en ære å få tilliten til to nye år.

– Dette første året har definitivt gitt mersmak. Det har vært utrolig kjekt, og en stor ære å få lov til å sitte med vervet i et år, så det at ungdomskonferansen har gitt meg tilliten i to nye år, det setter jeg stor pris på, sier 1. nestleder i Industri Energi Ung, Charlotte Sæbjørnsen.

– Det å få lov til å møte så mange medlemmer er noe av det jeg synes har vært mest givende. Det blir spennende å ta fatt på nye utfordringer, og å få bli kjent med enda flere engasjerte ungdommer, avslutter Sæbjørnsen.

Disse skal styre Industri Energi Ung den kommende perioden:

 • Leder Karl Ruben Gaasø, ikke på valg, Elkem, Kristiansand
 • nestleder Charlotte Sæbjørnsen, på valg for to år, Elkem, Svelgen
 • nestleder Lars Svendsen,på valg for to år, Equinor, Hammerfest
 • Medlem Anna-Helena Willumsen, på valg for to år, Elkem, Sørfold
 • Medlem Mikael Schevik, på valg for to år, Chemring Nobel Sætre,
 • Medlem Pål Martin Antonsen, på valg for to år, student teknisk fagskole Bergen
 • Medlem Jenny Nesse, supplerende ett år, Odfjell, Bergen
 • Medlem Arnfinn Hansen, ikke på valg, Bilfinger Brevik, Telemark
 • vara Håvard Haugen, på valg for ett år, Hydro Årdal
 • vara Kristoffer Sletvik, på valg for ett år, Noralf Odda

 

Nyheter