Industri Energi utvider medlemstilbudet til sine pensjonister

fredag 1. juli 2016

Fra 1. juli 2016 slutter Industri Energi seg til Pensjonistforbundet med alle sine pensjonistmedlemmer. De vil da få enda flere medlemsfordeler. Ordningen er frivillig og koster ingenting.

Forbundsleder Leif Sande styrker medlemstilbudet til pensjonistmedlemmene.

– Dette gjør vi for å gi pensjonistene våre et bedre medlemstilbud og for å ta vare på den velferdsrettigheten som alderspensjon er. Sammen kan vi sloss for forhandlingsrett og jobbe for at de unge i dag kan få en god pensjon i fremtiden, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Industri Energi skal styrke pensjonistenes sak

Forbundsstyret vedtok 10. mars at Industri Energi slutter seg til Pensjonistforbundet med alle sine 12.400 pensjonistmedlemmer fra 1. juli.

Om en generasjon vil halvparten av Norges innbyggere være i pensjonsalder.

– Folketrygden som er den pensjonen vi alle skal motta en gang, er under press. I 2015 ble den underregulert slik at pensjonistene mistet kjøpekraft. Det ser også ut til å bli resultatet i 2016. Sammen med Pensjonistforbundet kan vi jobbe for å styrke pensjonistenes sak og for at velferdsordninger skal opprettholdes, sier Sande.

Pensjonistforbundet representerer allerede i dag en million nordmenn som har trygd og pensjon som hovedinntekt.

– Vi ønsker medlemmene fra Industri Energi velkommen. For å få gjennomslag for vårt krav om forhandlingsrett for pensjon trenger vi et sterkt Pensjonistforbund, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Bedre medlemstilbud for pensjonister

Som pensjonistmedlem i Industri Energi vil du inkludert i medlemskapet ditt få tilgang til alle Pensjonistforbundets medlemsfordeler, i tillegg til de du allerede har. Helt uten økning i kontingenten din. Syv ganger i året vil du dermed få medlemsbladet deres, Pensjonisten tilsendt i posten. I tillegg er det mulig å melde seg inn i Pensjonistforbundets lokallag. Dersom du gjør det, eller allerede er medlem, fritas du fra den sentrale kontingenten og betaler kun lokalkontingent.

Les mer om dine medlemsfordeler i Industri Energi her.

Les mer om Pensjonistforbundets medlemsfordeler her.

Frivillig ordning

Dersom noen ikke ønsker å omfattes av ordningen når den trer i kraft eller motta medlemsbladet Pensjonisten kan man reservere seg ved å gi beskjed til forbundet. Alle medlemmer vil få mer informasjon om det nye tilbudet i posten i god tid før den innføres.

Her kan du lese mer om Pensjonistforbundet

Nyheter