Industri Energi varsler plassoppsigelse for 937 medlemmer på flyteriggavtalen

Thursday 6. June 2019

Industri Energi er innkalt til mekling på flyteriggavtalen hos Riksmekleren i Oslo 27. juni. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på flyteriggområdet.

0087497 - West Hercules in the Barents Sea - Photo Ole Jørgen Bratland - Statoil
"West Hercules" er en av riggene som kan bli tatt ut hvis det blir streik. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Forbundet har nå varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund (NR) om plassoppsigelse for 937 medlemmer på flyteriggavtalen.

Størstedelen av bedriftene og installasjonene som Industri Energi har varslet plassoppsigelse for er på kontrakt for Equinor. Men også operatørselskapene AkerBP, Vår Energi og Shell kan bli rammet ved en eventuell konflikt.

Industri Energi brøt 28.mai forhandlingene med Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Som følge av bruddet i forhandlingene sa Industri Energi opp flyteriggavtalen 29. mai. Utløpsdato blir da 13. juni. Riksmekleren har nedlagt forbud mot arbeidsstans inntil meklingen er avsluttet.

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. Meklingsfristen er satt til kl 24 natt til 28. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup.

Hvis man ikke kommer til enighet blir det streik på flyteriggområdet.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

Forbundet har ennå ikke tatt stilling til hvor mange det vil bli varslet plassfratredelse for. Det skal varsles til Riksmekleren og NR senest fire dager før mekling.

Industri Energi har varslet plassoppsigelse for følgende selskap og installasjoner:

Selskap Rigg Medlemmer Operatørselskap
       
Archer AS STATFJORD C 66 Equinor
COSL Drilling Europe AS COSLPromoter 37 Equinor
Floatel Floatel Superior 16 Equinor
Island Offshore Crewing Island Frontier 28 Equinor
KCA Deutag MODU operations Askeladden 78 Equinor
Knutsen Offshore AS Åsgard C /Jorun Knutsen 30 Equinor
Maersk Drilling Norge AS Maersk Intrepid 95 Equinor
Seadrill Norway crew West Hercules 63 Equinor
Odfjell Drilling Management A/S Johan Sverdrup 56 Equinor
OSM Offshore Haven (Johan Sverdrup ) 35 Equinor
OSM Offshore Heidrun B 15 Equinor
Saipem Drilling Norge AS Scarabeo 8 158 AkerBP/Vår Energi
NES Global Talent Scarabeo 8 25 AkerBP/Vår Energi
Teekay Offshore Crewing AS Randgrid FSO (Gina Krog) 36 Equinor
Teekay Petrojarl Offshore Crew Petrojarl Knarr 8 Shell
Transocean Offshore (NORTH SEA) LTD Transocean Endurance 78 Equinor
4Service Scarabeo 8 15 AkerBP/Vår Energi
Norsk Offshore Catering AS Transocean Endurance og Maersk Intrepid 71 Equinor
ESS Mobile Offshore Units AS Askeladden og COSLPromoter 16 Equinor
Sodexo Mobile Units West Hercules 11 Equinor
Totalt 937

 

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?