Informasjon om delegater til landsmøtet

onsdag 5. februar 2020

Denne uka får alle lokalavdelinger brev og e-post om hvor mange delegater de har rett til på landsmøtet. Beregningene er på grunnlag av yrkesaktive medlemmer per 1. januar.

Avdelinger med rett til egen/egne delegat(er)

Alle avdelinger med minst 50 yrkesaktive medlemmer får én delegat per påbegynte 160 medlemmer.
Vi oppfordrer sterkt til at det også velges varadelegater. Erfaringsvis vil det alltid bli noe sykdom eller annet som fører til forfall. For at avdelinger med forfall ikke skal miste representasjon, må det være valgt varadelegater som kan kalles inn.
Frist for valg av delegater og varadelegater er 1. september.

Brev til lokalavdelinger med rett til egen/egne delegat(er)

Delegater uten rett til egen delegat

Lokalavdelinger med under 50 yrkesaktive medlemmer har ikke rett på egen delegat.
Men 30 delegater er forbeholdt avdelinger med under 50 medlemmer. Disse delegatene fordeles etter forholdstall mellom forbundets samarbeidskomiteer i forhold til samlet antall yrkesaktive medlemmer i avdelinger med under 50 medlemmer i den enkelte komité.
Valgene på disse delegatene skal foretas på konferanser i den enkelte samarbeidskomite innen 1. juni, der alle de aktuelle avdelinger skal gis mulighet til å delta. Valget skal foretas av og blant avdelingene med mindre enn 50 medlemmer.

Brev til lokalavdelinger uten rett til egen delegat

Fordeling av delegater fra lokalavdelinger uten rett til egen delegat:

Operatør  2
Oljeservice  8
NR  1
Møbel  2
Kjemiske bransjer  16
Elektrokjemisk  1
Aluminium  0

Har du spørsmål, ber vi deg ta kontakt på lm2020@industrienergi.no

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.