Innkalling til landsmøtet med viktige frister

torsdag 2. januar 2020

I starten av januar fikk alle lokalavdelingene tilsendt innkalling til landsmøtet per papirpost og e-post.
Dette brevet inneholder viktig informasjon om frister og om hvordan man sender inn forslag.

Viktige datoer

1. mai er siste frist for å sende inn forslag til landsmøtet.
Alle lokalavdelinger har forslagsrett.
Forslag må sendes inn via forslagssystemet som du finner på www.mymeet.no.
Hver lokalavdeling har fått tilsendt eget brukernavn og passord i innkallingen.

Ca 1. juli vil lokalavdelingene få tilsendt forbundsstyrets innstillinger til landsmøtet.

1. september er siste frist for å gi beskjed om hvem som er valgt som delegat fra lokalavdelingen
For de 30 delegatene som skal representere små avdelinger, er det en egen prosedyre. Disse velges i regi av samarbeidskomiteene innen 1. juni.

Nyheter
  • Norsk sokkel tar en lederrolle innen lavutslipp-petroleumsaktivitet

    -Vi legger nå forholdene til rette for at norsk sokkel kan sette seg i førersetet globalt i forhold til å drive petroleumsvirksomhet med svært lave klimautslipp. Det vil både trygge arbeidsplasser og skape nye, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.