Innspillskonferanse: Næringsaktivitet må gi ringvirkninger til lokalsamfunnene

tirsdag 28. mai 2019

–  At lokalsamfunn rundt om i hele landet skal få nyte godt av næringsvirksomhet er en bærebjelke for Industri Energi, og jeg ønsker at flere unge skal få de samme mulighetene som jeg har hatt, sier tillitsvalgt Idunn Tobiassen Mauseth i Equinor på Melkøya.

idunn1
Idunn Tobiassen Mauseth er prosessoperatør og nestleder i Industri Energis klubb i Equinor på Melkøya.

Tobiassen Mauseth holdt 28. mai innlegg på åpent innspillkonferanse i regi av Klima- og Miljødepartementet i Tromsø.  Konferansen er den del av regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten i 2020 og oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

– Jeg er født og oppvokst i Hammerfest, en by som har merket godt til ringvirkninger fra gassnæringen. Mange av dem som bor i Hammerfest jobber i tilknytning til denne bransjen.  Den kommunale økonomien merker også godt til ringvirkningene. Eiendomsskatt fra Melkøya har ført til at Hammerfest kommune har kunnet pusse opp fire skoler, bygd et flott kulturhus i tillegg til å ha fått en flott strandpromenade. Optimismen i Hammerfest gjør at folk ser muligheter, og har lyst til å bo i byen, som for bare et par tiår siden led av fraflytting, poengterte Tobiassen Mauseth.

Hun er prosessoperatør og nestleder i Industri Energis klubb i Equinor på Melkøya.

Oljearbeideren er en viktig klimaressurs

Innspillskonferanse
Nestleder i Hammerfest Idunn Tobiassen Mauseth stilte sammen med tillitsvalgte Ingvill Agathe Kristensen, fra Melkøya og Inger Hoff, (t.v.) spesialrådgiver næringspolitikk i Industri Energi.

Når Tobiassen Mauseth forteller folk hun møter om hva hun jobber med, opplever hun at flere og flere har et inntrykk av at oljearbeidere ikke er opptatt av klima og miljø. Dette tar hun et kraftig oppgjør med.

– Sannheten er vel tvert imot. Klima- og miljøutfordringer er noe jeg tenker på daglig. Det virker som at folk tror at vi må legge ned den norske olje- og gassnæringen for å redde miljø og klimaet. I realiteten er situasjonen stikk motsatt, sa Tobiassen Mauseth i sitt innlegg.

Hun tar til ordet for en kunnskapsbasert debatt og forvaltning, hvor all næringsaktivitet må behandles likt i forhold til verdifulle og sårbare områder. Tobiassen Mauseth poengterer også at hun er svært positiv til å hensyn ta både miljø og klima, og hun mener at nøkkelen til en forsvarlig forvaltning er å ivareta både verdiskaping og næringsaktivitet innenfor bærekraftige rammer.

Her kan du lese mer om Industri Energis innspill til det faglige arbeidet med de helhetlige forvaltningsplanene for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Nyheter