Intensivert HMS-samarbeid med det russiske fagforbundet ROGWU

Wednesday 19. October 2016

HMS-samarbeidet med det det russiske fagforbundet ROGWU (Russian Oil and Gas Construction Union) intensiveres. -Tillit og gode relasjoner mellom forbundene er viktige, sier nyvalgt leder Aleksander Korchagin i ROGWU

 

aleksander-rogwu
Leder Aleksander Korchagin i ORGWU (Russian Oil and Gas Construction Union)

Korchagin var denne uken i møte med Industri Energi i Oslo, og var også gjest på det ekstraordinære landsstyremøtet i forbundet. Nestleder Frode Alfheim sier at Industri Energi og ROWGU gjennom 30 år har utviklet et godt samarbeid og høy tillit mellom forbundene.

-Kombinasjonen av Russlands erfaring med petroleumsvirksomhet i arktiske strøk, og Norges erfaring offshore, gir unike muligheter for erfaringsutveksling og til å lære av hverandre, sier han.

Tillit mellom fagforbundene

I sin tale til landsstyret understreket Korchagin betydningen av tillit mellom fagforbundene, og hvordan det er viktig for både Russland og Norge å ha gode relasjoner mellom forbundene. Han understreket spesielt betydningen av HMS samarbeid i Barentshavet, og et ønske om å videreutvikle og tenke nytt omkring dette samarbeidet.

I 2011 kom delelinjeavtalen mellom Russland og Norge på plass. Dette muliggjorde offshore virksomhet i de tidlige omstridte områdene på begge sider av grensene.

-Norge og Russland inngikk i den forbindelse en avtale om seismikk skyting langs den nye delelinjen. Det er positivt med denne dialogen også på myndighetsnivå, og Oljedirektoratet har gjort en svært grundig og viktig jobb i denne sammenheng, sier Alfheim.

Borestart i løpet av 2017

I 2016 ble det i 23. konsesjonsrunde tildelt tre utvinningstillatelser i Barentshavet Sørøst, og en forventer borestart i løpet av 2017. Ved delelinje, og en felles kontinentalsokkel i Barentshavet har hovedfokus for det faglige samarbeidet mellom forbundene de siste årene fokusert på HMS i disse områdene.

Alfheim understreket hvor viktig den norske modellen med tre likeverdige og sterke parter er.

-I Norge har vi lange tradisjoner med en sterk statlig regulering og forvaltning av våre olje- og gassressurser gjennom Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Dette vil også være bærebjelken for norsk aktivitet i Barentshavet sørøst, sier Frode Alfheim.

Dette er først gang Industri Energi har invitert ROGWUs nye leder, Aleksander Korchagin til Norge. Sammen med sin nestleder Vlademir Kosovitch og internasjonale rådgiver Aida Kalantryan har forbundet satt sammen et bredt faglig og kulturelt program. Denne gang har de blant annet besøkt Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og Statoil.

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.