Jobber du i en bedrift som lager engangsplast? Invitasjon til innspillsmøte i Oslo 6. september

torsdag 29. august 2019

Regjeringen etablerte i vår en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast. Industri Energi er representert i denne gruppen, og nå inviteres også andre interessenter til å komme med innspill til arbeidet.

Arild Theimann
Arild Theimann, spesialrådgiver i Industri Energi

– Jeg oppfordrer tillitsvalgte og ledelse i aktuelle bedrifter til å melde seg på. Har dere tanker om hvordan vi bør jobbe videre med denne tematikken, er dette en god anledning til å bidra, sier Arild Theimann, spesialrådgiver i Industri Energi forbundets representant i arbeidsgruppen.

Tid: 6. september kl 12.00-14.00
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Oslo

Påmelding

Interessenter som har faglige innspill innenfor arbeidsgruppens mandat er invitert til å dele disse med arbeidsgruppen, både skriftlig og muntlig.

Påmeldingen til innspillsmøtet skjer ved epost til utvalgets sekretariat ved Henrik Lystad.

Vennligst opplys om navn på deltaker(e), virksomhet og kort om relevans i saken.

Merk påmeldingsfristen: 4. september kl 12.00

Bakgrunn

Regjeringen etablerte i vår en arbeidsgruppe som skal innhente kunnskap og gi anbefaling om tiltak som kan inngå i et mer forpliktende samarbeid mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet for å redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast. Arbeidsgruppen (se sammensetning og mandat her) skal levere sin innstilling innen 1. mars 2020, og en delleveranse 15. september i år.

Utvalget legger til grunn relevant offentlig tilgjengelig dokumentasjon i sitt arbeide, herunder innspill gitt til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i forbindelse med tidligere møter om tiltak for å redusere miljøbelastningen fra engangsartikler.

Utvalget ønsker i tillegg å invitere interessenter til å gi sine faglige innspill til det som utvalget er satt til å gi sin vurdering av, herunder:

  • Hvordan vi kan redusere miljøkonsekvensene av engangsprodukter av plast som ikke berøres av det varslede forbudet.
  • Materialer som kan erstatte plast i engangsprodukter som i dag bidrar til forsøpling av havet og naturen i Norge
  • Tiltak som kan inngå i en fremtidig avtale mellom departementet og næringslivet om engangsartikler
Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.