Jobber iherdig for å beholde 200 riggansatte i selskapet

mandag 10. mai 2021

Industri Energi-klubben i Seadrill jobber nå iherdig for å få til en best mulig løsning for de drøyt 200 ansatte på «West Mira», etter kontrakten deres nylig ble terminert. – Vi jobber for å unngå nedbemanninger, sier Kenneth Drageide, leder i Offshoreforeningen i Seadrill.

West Bollsta
Kenneth Drageide, klubbleder i Seadrill. Foto: Atle Espen Helgesen

Operatørselskapet Wintershall Dea terminerte nylig kontrakten for Seadrills borerigg «West Mira» etter flere alvorlige hendelser på riggen.

Riggselskapet Northern Drilling skilte i 2019 ut sine to halvt nedsenkbare rigger for røffe farvann, «West Mira» og «West Bollsta», i et nytt selskap som fikk navnet Northern Ocean. Det er Seadrill, et annet riggselskap i Fredriksen-sfæren, som har driftet «West Mira» under kontrakten med Wintershall Dea.

Nå jobber Industri Energi i Seadrill for å få til en best mulig løsning for de drøyt 200 ansatte på den topp moderne riggen «West Mira». – Vi gjør alt vi kan for å finne en best mulig løsning for ansatte og for å unngå at det blir nedbemanninger, sier Kenneth Drageide, leder i Offshoreforeningen i Seadrill.

Må unngå kaldt opplag

West Bollsta
"West Bollsta" (bildet) er søsterriggen til "West Mira". Foto: Atle Espen Helgesen

Blant annet prøver Offshoreforeningen å få bedriften med på at «West Mira» ikke legges i kaldt opplag.

-Vi jobber sammen med Seadrill for at riggen blir lagt i et såkalt varmt opplag. Hvis riggen legges i varmt opplag vil den fortsatt være bemannet, mens bedriften prøver å finne nytt oppdrag for den. Ved et eventuelt kaldt opplag vil den ligge til kai uten mange folk om bord. Men dette er opp til Northern Ocean å beslutte, da de eier riggen, forklarer Drageide.

Han forteller at de tillitsvalgte også er i drøftelser for å se på flere kreative muligheter. – Blant annet ser vi om eventuelt overtallige folk kan brukes på andre rigger for å dekke ekstra ressurser der det trengs, sier Drageide.

Høyt aktivitetsnivå på sokkelen

Klubblederen  er glad for at aktivitetsnivået på sokkelen ser positivt ut framover.

– På grunn av oljepakken som vi fikk på plass i fjor, bør forholdene ligge til rette for at «West Mira» kan få ny kontrakt. Nå håper vi at de ansatte får bruke tiden om bord godt til reparasjon og vedlikehold, inntil riggen skal ut på nye oppdrag, sier han.

Drageide understreker at det er viktig både for klubb og bedrift å beholde de ansatte på «West Mira» i selskapet.

-Det er veldig viktig, siden vi da slipper dryge prosesser med å bemanne opp riggen med nytt personell når den får oppdrag. Samtidig sikrer vi  kompetanse og kontinuitet. Om det i verste fall skulle bli nedbemanning, vil vi i dialog med bedriften og de øvrige forbundene sørge for at dette skjer i henhold til hovedavtalen, slik vi har tradisjon for i Seadrill, sier Drageide.

Les mer: Forbundsleder Frode Alfheim besøkte ifjor riggen «West Bollsta», som er søsterriggen til «West Mira».

Nyheter