Johan Castberg viser vei for oljeindustri i nord

Friday 20. April 2018

– Regjeringens proposisjon til Stortinget om utbyggingsplanen for Johan Castberg- feltet og status for petroleumsvirksomheten inneholder mye oppløftende lesing, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Lill Heidi Bakkerud.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

– Det er viktig at Regjeringen viderefører en stabil og langsiktig petroleumspolitikk, understreker hun.

Proposisjonen ble lagt frem 10. april.

Bakkerud er svært fornøyd med at Regjeringen i trekker frem og understøtter anbefalinger fra KonKraft-prosjektet «Konkurransekraft- norsk sokkel i endring». Hun er Industri Energis representant i utvalget som har jobbet med prosjektet.

I «Konkurransekraft- norsk sokkel i endring» (lenke til rapport) slår en samstemt næring fast at den norske samarbeidsmodellen er avgjørende for økt konkurransekraft på sokkelen, og at godt partssamarbeid skal ligge til grunn for all endring og utvikling.

Johan Castberg vil bli det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2022, og forventet produksjonsperiode er 30 år.

– Det solide arbeidet som er lagt ned i Castberg-prosjektet viser tydelig at det finnes en fremtid for oljenæringen i Barentshavet, sier Bakkerud.

Utbygging og drift av feltet vil gi stor boreaktivitet. I tillegg kommer leting etter tilleggsressurser.  Feltets levetid på over 30 år vil gi betydelige muligheter for norsk leverandørindustri, sier hun. –

Bakkerud sier at forslaget om driftsorganisasjon i Harstad, og helikopter- og forsyningsbase i Hammerfest vil styrke og videreutvikle hele landsdelen som et olje- og gassområde.

Se regjeringens nettsider for mer fakta om Johan Castberg-utbyggingen og lenke til proposisjonen.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?