Kampen for arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy fortsetter

tirsdag 23. mai 2017

Representantforslaget fra Ap, SV og Sp om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsaktiviteter på fartøy ble stemt ned på Stortinget tirsdag. – Men det markerer snarere en begynnelse på saken, enn en avslutning, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund Stokka
Områdeleder Ommund Stokka sier Industri Energi vil fortsette å kjempe for å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy.

Stokka beklager at stortingsflertallet med H, Frp, Krf og V ikke ser alvoret i situasjonen der oljearbeidere på sokkelen i dag ikke har et vern gjennom norsk lov, ingen verneombud eller anledning til å varsle tilsynet om kritikkverdige forhold.

– Det hviler et stort ansvar på de politikerne som går imot at oljearbeiderne som installerer og vedlikeholder havbunnsutstyr, som står for halvparten av norsk olje- og gassproduksjon, ikke skal være dekket at arbeidsmiljøloven.

– Jeg håper det ikke trengs en alvorlig ulykke for å få flertallspolitikerne på Stortinget til å våkne, sier Ommund Stokka.

Useriøs skremselspropaganda

Han reagerer også sterkt på at arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass har vært totalt uinteressert i å finne en løsning på saken.

– Norsk olje og gass har bare kommet med useriøs skremselspropaganda og kjøpt en rapport laget av økonomer for å beskrive et helse-, miljø- og sikkerhetsproblem, sier han.

– Menon, som står bak rapporten, framstår som fullstendig useriøse når de hevder at det koster 60-100 milliarder kroner å få verneombud og tilsyn på disse skipene, sier han.

Stokka sier at flerbruksfartøysaken i dag kunne vært i innspurten og fått en løsning, men ser nå heller ut til å bli et maratonløp.

– Vi kommer aldri til å gi oss før vi er i mål og arbeidsmiljøloven er gjort gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.

Vi har vunnet en delseier

Samtidig understreker Stokka at Industri Energi har oppnådd en delseier.

– Vi har fått gjennomslag for at det vil bli satt i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal se nærmere på situasjonen for oljearbeiderne på flerbruksfartøy. Og det vil deretter bli satt ned et partssammensatt utvalg som skal komme med sine anbefalinger vinteren 2018.

– Fra å fullstendig avvise vårt krav, tvinges nå arbeidsgiverne i Norsk olje og gass til å sette seg ned med oss for å diskutere saken, sier Stokka og slår fast at forbundet vil delta i dette arbeidet med full tyngde.

Samtidig har Ap-leder Jonas Gahr Støre slått fast, både på Industri Energi sitt landsmøte og LO-kongressen, at Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet for å få arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsaktiviteter på fartøy på norsk sokkel og at saken har høy prioritet.

Nyheter