Kirkens Nødhjelp får årets julegavebevilgning

onsdag 7. desember 2016

Industri Energi gir 25.000 kroner til Kirkens Nødhjelps «mor og barn»-prosjekt i Malawi.

150716_Malawi31
Vinjeru Mhango på Lunjika Helsesenter. Kirkens Nødhjelp har vært med å bygge fødselsavdelingen på Lunjika Helsesenter. I tillegg har Vinjeru fått utdannelsen sin som jordfar gjennom et prosjekt som Kirkens Nødhjelp har støttet. Foto: Kristine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp

Tradisjonen tro bevilger vi 25.000 kroner til et godt prosjekt i stedet for å sende rundt standard julehilsener til alle forbindelser. I år har valget falt på «mor og barn»-prosjektet i Malawi i regi av Kirkens Nødhjelp.

Formålet med prosjektet er å sikre bedre helse for mor og barn og nedgang i barnedødeligheten. I løpet av ti år har 4.500 nye sykepleiere og jordmødre blitt utdannet i samarbeid med høyskolene med sykepleie/jordmorutdanning, Haukeland sykehus, Rikshospitalet og Sykepleierforbundet. Neste steg er å bygge helsestasjoner og fødselsklinikker.

 

Bygg står uferdige

150716_Malawi66
Det ble dramatisk på fødestua når lille Stephano kom til verden. Men takket være trygge og drevne hender på Lunjika helsesenter gikk det fint med både den vesle gutten og mamma Kellen. Kristine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har mistet en stor del av finansieringen til prosjektet. Per nå står to helsestasjoner med fødselsklinikker halvferdige. Organisasjonen trenger to millioner kroner for å ferdigstille byggene.

«Mor og barn»-prosjektet er veldig viktig for lokalsamfunnene i Malawi. Vi er stolte over å kunne bidra til et så viktig arbeid!

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.