Klar tale fra industrilederne: Nå er det blodig alvor!

torsdag 25. juni 2020

-Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, slo forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sammen med lederne i Fellesforbundet, EL og IT forbundet, Norsk Industri og Energi Norge fast overfor statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø torsdag.

27073113240_a39c1c9387_k
En midlertidig svikt i etterspørselen på verdensmarkedet etter korona, kan bli kostbar for norsk industri. Arkivfoto: Hydro

Den kraftintensive landindustrien i Norge frykter at det verste er foran dem. For viktige hjørnestensbedrifter over hele landet kan ettervirkningene av koronapandemien koste dyrt i årene som kommer. En midlertidig svikt i etterspørselen på verdensmarkedet etter korona, kan bli kostbar på sikt for norske bedrifter, ansatte og lokalsamfunn over hele landet.

Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Energi Norge sammen med fagforeningene Fellesforbundet, EL og IT forbundet og Industri Energi, står for bredden i norsk landindustri. Med nesten 3000 bedrifter og 250 000 fagorganiserte i ryggen, var det styrken i norsk industri som møtte statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø torsdag.

Budskapet er klart fra organisasjonenes ledere.

-Staten må bruke verktøykassa si og komme opp med både hjelp og beredskap som sørger for at folk er i jobb og at produksjonen holdes oppe. Dette er et arbeid som vi partene i industrien, kan gjøre sammen med myndighetene og virkemiddelapparatet, slo lederne Frode Alfheim (Industri Energi), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Jan Olav Andersen (EL og IT forbundet), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Knut Kroepelien (Energi Norge) fast i møtet med næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru torsdag.

De fem mektige industrilederne viser til at det finnes prosjekter som kan holde oppe aktiviteten som både kan gjøre Norge grønnere og smartere.

-Både innenfor grønn omstilling og oppgradering av dagens kraftproduksjon vil det kunne skapes både økt lønnsomhet og kunne styrke industrien på sikt. Selve nedstengingen av Norge under korona har til nå ikke rammet den kraftintensive industrien hardere enn mange andre næringer. Utfordringene ligger foran industrien i et marked som er klart svekket i tiden som kommer. Dette er i ferd med å føre til en etterspørselkrise som kan ramme flere norske industribedrifter hardt hvis man ikke fra samfunnets side er forberedt på det som kan komme. Lavere etterspørsel vil da i neste omgang ramme fornybarnæringen, sier de fem lederne i en felles plattform som ble overlevert de to statsrådene.

Lederne i de tre LO-forbundene og de to NHO-foreningene er tydelig på at det må gjøres en jobb både ute og hjemme. De ber innstendig regjeringen om å ikke miste av syne hva som kan komme i månedene fremover.

-Regjeringen må sørge for at forholdene legges til rette hjemme for å opprettholde aktiviteten. I tillegg må de sørge for at Norge ikke blir pålagt rammebetingelser i EU som gjør det vanskeligere for industrien fremover å skape lønnsomhet. Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, sier Alfheim, Andersen, Eggum, Lier-Hansen og Kroepelien.

Statsrådene kunne ikke forskuttere forhold som ville ha betydning for statsbudsjettet til høsten, men fikk med seg kraftfulle budskap både om CO2-kompensasjonsordningen for industrien, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og mulighetene som ligger i grønn omstilling for industrien. Statsråd Tina Bru gikk rett fra møtet med de fem lederne i industrien til møte med EUs kommisjonær med ansvar for CO2-kompensasjonen og tok med seg budskapet.

Nyheter