Klimahøring på Stortinget: – Økt norsk industriproduksjon er god klimapolitikk

tirsdag 2. februar 2021

Forbundsleder Frode Alfheim leverte et tydelig budskap om viktigheten av norsk industri i det grønne skiftet, da han tirsdag formiddag deltok i høring på Stortinget om Klimaplan 2021-2030.

2021 02 02 - Skjermdump av Frode fra Stortinget
Alfheim deltok på høringen gjennom video. Stortingets høringer gjennomføres digitalt av hensyn til smittevern. Skjermdump fra Stortinget.no.

Tirsdag formiddag avholdt Stortingets Energi- og miljøkomite høring om stortingsmeldingen Klimaplan 2021-2030. Planen omhandler hvordan utslippene skal kuttes i tråd med Norges klimamål.

Forbundsleder Frode Alfheim deltok i høringen på vegne av Industri Energi. Han var tydelig på viktigheten av å nå klimamålene, slik at den globale oppvarmingen bremses i tråd med Parisavtalen.

– Forbundet er tilfreds med at klimaplanen legger opp til omfattende utslippskutt i alle sektorer basert på grønn omstilling. Dette er i tråd med industriens egne mål om utslippskutt med økning i verdiskapingen, sa han innledningsvis.

Alfheim var tydelig på at Industri Energis medlemmer er viktige bidragsytere i klimaarbeidet og at klimatiltak ikke må føre til tap av norske industriarbeidsplasser.

– Våre medlemmer produserer verdens reneste varer med ren kraft og energi, og vår offshore olje- og gassvirksomhet er i toppsjiktet når det gjelder sikker og effektiv klima- og miljøvennlig produksjon. Flyttes virksomhetene ut av landet, mister vi denne muligheten.

Vil ha tiltak som kombinerer nye jobber og økt eksport med grønt skifte

Alfheim var på offensiven i sitt innlegg og oppfordret komiteen til å komme sammen om et bredt forlik som sikrer et grønt skifte med nye jobber og økt eksport. Han trakk i den sammenheng frem eksempler fra Industri Energis høringsnotat (som kan leses i sin helhet nederst i artikkelen):

 • En offensiv satsing på karbonfangst og lagring
 • At Enovas mandat må endres slik at støtten til reduksjon av kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp likebehandles
 • Høye forventninger til den kommende nasjonale strategien for sirkulærøkonomi
 • Deltagelse i EUs IPCEI-samarbeid (Important Projects of Common European Interest)
 • At det norske og europeiske virkemiddelapparatet må virke sammen og forsterke hverandre

– Norsk industri er en del av klimaløsningen. Vi mener en industripolitikk som sikter på å øke produksjonen i Norge, også er god klimapolitikk. Industrien må derfor gis rammevilkår som legger til rette for vekst i norsk industriproduksjon, konkluderte Alfheim. Så gjenstår det å se hvordan den endelige klimaplanen blir seende ut, når Stortinget fremover skal debattere og endelig vedta den.

Nyheter
 • Arbeidsrettssak om flyteriggavtalens virkeområde starter tirsdag

  Arbeidsrettssaken om hvilken tariffavtale som skulle gjelde for de ansatte som jobbet på «Hanne Knutsen» i perioden før den ble koblet opp på Martin Linge-feltet starter tirsdag.

 • Krisehåndteringen viser styrken i partssamarbeidet

  Når partene i arbeidslivet samarbeider, oppnås det gode resultater for industrien, skriver Hans Christian Gabrielsen (LO), Ole Erik Almlid (NHO), Anniken Hauglie (Norsk olje og gass), Frode Alfheim (Industri Energi), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Harald Solberg (Norges Rederiforbund) i en felles kronikk.