Klubber og avdelinger: Vær med og påvirk, nominer kandidater til LOs regionråd!

tirsdag 12. desember 2017

Vi oppfordrer alle våre klubber og avdelinger til å nominere kandidater til LOs regionråd – et samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner. Dette er en unik mulighet til å få være med på å utøve innflytelse i Norges største arbeidstakerorganisasjon! Merk fristen: 31.12.2107.

Sekretariatet i LO vedtok nylig LOs nye regionstruktur med regionråd og regionkonferanser (sistnevnte erstatter det som tidligere het fylkeskonferanser).

Vi syns det er viktig å være et aktivt forbund i LOs regionledd og forbundsstyret vårt vedtok derfor torsdag 07.12 at vi stiller med representanter i alle regionrådene.

Regionrådrepresentantene vil også være forbundets kontaktperson i regionen i forbindelse med regionkonferansene. Som kontaktperson er man bindeleddet mellom forbundet og LOs distriktskontor i forbindelse med regionkonferansene og har ansvar for å finne delegater til konferansene. Hvert forbunds antall representanter til regionkonferansene avgjøres av antall yrkesaktive medlemmer i regionen etter fordelingsnøkkel.

Slik går dere frem for å nominere kandidater

Johnny Håvik
Send nominasjoner og eventuelle spørsmål til spesialrådgiver Johnny Håvik i Industri Energi.

Vi skal til hvert regionråd velge én representant og én vararepresentant av ulikt kjønn.

Dersom din klubb eller avdeling ønsker å nominere noen til regionrådet i din region, sender dere innen 31.12.17 en e-post med navn på den/de dere nominerer til Johnny Håvik i Industri Energis ledelsessektreariat.

Johnny Håvik er også rett mann å kontakte dersom dere lurer på noe.

Veien videre

Representantene velges av forbundsstyret 5.-6. februar og trer i funksjon umiddelbart, med funksjonstid frem til landsstyremøtet 12. juni som vil velge representantene for resten av toårsperioden. Ved neste valgperiode vil prosessen være lagt opp slik at det er landsstyret som gjennomfører det endelige valget fra starten av perioden.

Retningslinjer for LOs regionråd og regionskonferanser

Nyheter