Klubber gis mulighet til å overføre kortkursmidler til neste år

torsdag 17. september 2020

Arbeidsutvalget i Industri Energi innvilget denne uka en søknad fra Alnor Kjemiske fagforening om å overføre kortkursmidler fra 2020 til 2021 på grunn av korona-situasjonen. I tillegg gis også andre klubber denne muligheten.

FB_logo_bilde

Målet med midlene er å få mest og best mulig opplæring og utvikling for pengene.  Midlene kan brukes som tilskudd til tillitsvalgtopplæring, det vil si opplæring for medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonsrelaterte temaer.

«For 2020 har Korona lagt en sterk demper på aktiviteten, slik at alle forbund vil motta mindre enn bevilget/budsjettert. OU har praksis på å tillate overføring av ubrukte kortkursmidler fra ett år til et annet. Når vi i år også har hatt en ekstraordinær situasjon, vil nok denne praksisen ikke bli endret»

«Søknaden fra Alnor Kjemiske fagforening innvilges. Klubben kan overføre kortkursmidler fra 2020 over til 2021 på grunn av korona-situasjonen. I tillegg gis også andre klubber denne muligheten» står det i vedtaket.

Nyheter