Konferanse og innkalling til årsmøte – Industri Energi Forum Møre og Romsdal

mandag 12. januar 2015

Industri Energi Forum Møre og Romsdal inviterer til årsmøte i Åndalsnes 19. – 20.mars. Programmet er ikke helt fastsatt, men arbeidsmiljøloven, AFP, utfordringene i vask og rens og i oljebransjen er på agendaen. Tradisjonen tro blir det bedriftsbesøk og årsmøte får også besøk av Else-May Botten i næringskomiteen som skal prate om næringspolitikk.

Tid og sted

Konferansen avholdes på Grand Hotel Bellevue i Åndalsnes torsdag 19 – fredag 20. mars 2015.

Vi starter torsdag kl. 10.00.  Konferansen og årsmøtet avsluttes med lunsj fredag. Årsmøtet avholdes fredag kl. 11.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 20. februar.

Påmelding

Påmelding
Det kan være at vi må begrense antall deltagere på konferansen. Vi ønsker derfor at klubber ved bedrifter som vil stille med flere enn to deltagere setter opp en prioriteringsliste. Programmet for konferansen og saksliste til årsmøtet utsendes når det er klart.

Forumet dekker opphold, reise og tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser.

Bindende påmelding sendes innen 1. mars pr. e-post: st-remme@online.no

Har du spørsmål, kontakt:

Stein Remmem, leder Industri Energi Forum Møre og Romsdal
Tlf. 997 02 495

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.