Korona-krisepakke med klarere sosial profil

mandag 16. mars 2020

Stortinget besluttet mandag en krisepakke som har en klart bedre sosial profil enn det opprinnelige forslaget fra regjeringen. -LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

HansChristianGabrielsen_1
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling.

Krisepakken skal sikre full lønn i 20 dager, økte dagpengerettigheter for lavtlønnede og deltidsansatte og dobling av antall dager med omsorgspenger.

Arbeidsgiver må betale lønn de første 2 dagene etter at permitteringen er iverksatt. Deretter betaler staten permitteringslønn i 18 dager.

Permitteringslønn er lik sykepengegrunnlaget. Det betyr at alle som tjener mindre enn 600 000 får full lønn i 20 dager.

Hvis permitteringen varer mer enn 20 dager, har arbeidstaker krav på dagpenger. Dagpenger utgjør cirka 60 prosent av lønnen.

Størrelsen på dagpenger blir justert opp for alle som tjener mindre enn 300 000 til cirka 80 prosent. Det er fortsatt uklart hva dette betyr. Videre vil inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 75 000. Det betyr at flere deltidsansatte vil ha rett til dagpenger.

Lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal gis en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.

Det innføres dessuten en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G.

Økning i antall dager med omsorgspenger

Antall dager med omsorgspenger skal økes til 20 for hver av foreldrene. Dette har også vært viktig for LO. Ved at skolene og barnehagene minst er stengt i 14 dager, er det mange som ville ha brukt opp omsorgsdagene, og blitt tvunget til å ta fri uten lønn. Det er viktig at foreldrene også kan være hjemme sammen med syke barn etter at restriksjonene blir opphevet.

Krisepakken møter på flere punkter arbeidstakernes behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. Om dette er tilstrekkelig vil avhenge av hvor langvarig denne unntakssituasjonen vil vare.

Det skriver LO på sine nettsider.

Stortinget har lyttet til LO

Landsorganisasjonen er glad for at stortingsflertallet har lyttet til LO og arbeidsfolk.

– ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det er også viktig for LO at det ligger an til at lærlinger sikres inntekt, og at stortingsflertallet har kommet fram til både en høyere dagpengesats for lavlønte, og en lengre periode ned omsorgslønn for de mange som må være hjemme med barn.

– Denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling. Vi er glade for at politikere fra ytterst til høyre og venstre har kommet sammen. De har lyttet til partene i arbeidslivet. Den norske modellen viser sin styrke nå. Dette viser at trepartssamarbeidet fungerer til det beste for næringsliv og virksomheter, sier Gabrielsen.

Nyheter