Kransenedleggelse for omkomne oljearbeidere i Stavanger

Tuesday 30. April 2019

Det vil også i år bli en stille markering i Stavanger den 1. mai for å hedre de som har omkommet i oljerelaterte ulykker.

Rød rose

Det blir kransenedleggelse ved monumentet “Oljearbeideren- de skapte og gav” utenfor Oljemuseet i Stavanger den 1. mai.

Sted: Oljemuseet i Stavanger ved monumentet Oljearbeideren.

Tid: Klokken 10.00, 1. mai.

Det blir også tale av Bjørn Erik Poppe Thorsen i Industri Energi.

Velkommen!

 

Nyheter