Krav på å arbeide like mye som i fjor

tirsdag 6. januar 2015

Fra og med 1.januar i fjor tiltrådte en ny paragraf i arbeidsmiljøloven, som gjør at du som arbeidstaker har krav på den stillingsprosenten du faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Det betyr at dersom du som arbeidstaker er ansatt i 60 prosent stilling i en bedrift, men i realiteten arbeidet 100 prosent i fjor, har du nå krav på 100 prosent stilling.

Forbundssekretær Egil Kristiansen i fagforbundet Industri Energi ber arbeidstakere være oppmerksom på denne endringen.

-Det betyr at ansatte har krav på en oppjustering av arbeidsavtalen sin tilsvarende den stillingsbrøk de arbeidet i fjor. Deltid er spesielt et problem innenfor kvinnedominerte yrker, men det finnes i alle bransjer, sier han.

 

Les hele saken på ww.dinkollega.no.

Nyheter
  • Skulder ved skulder med ungdommen mot yrkesfag-kutt

    Hundrevis av ungdommer møtte opp i Molde mandag 11. november for å demonstrere mot Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag om store kutt i fagtilbud på videregående skoler. Det samme gjorde en god gjeng med Industri Energi sine folk i fylket.

  • Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon

    Stortinget har i disse dager oppe til behandling en ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. – Ordningen gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon, sier forhandler Gro Losvik i Industri Energi.