Krav på å arbeide like mye som i fjor

tirsdag 6. januar 2015

Fra og med 1.januar i fjor tiltrådte en ny paragraf i arbeidsmiljøloven, som gjør at du som arbeidstaker har krav på den stillingsprosenten du faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Det betyr at dersom du som arbeidstaker er ansatt i 60 prosent stilling i en bedrift, men i realiteten arbeidet 100 prosent i fjor, har du nå krav på 100 prosent stilling.

Forbundssekretær Egil Kristiansen i fagforbundet Industri Energi ber arbeidstakere være oppmerksom på denne endringen.

-Det betyr at ansatte har krav på en oppjustering av arbeidsavtalen sin tilsvarende den stillingsbrøk de arbeidet i fjor. Deltid er spesielt et problem innenfor kvinnedominerte yrker, men det finnes i alle bransjer, sier han.

 

Les hele saken på ww.dinkollega.no.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.