banner-2

Krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara

Friday 21. November 2014

Industri Energi mener det er grovt uetisk at Kosmos Energy og Total planlegger oljeleting i det okkuperte Vest-Sahara i desember, og krever at Total og Kosmos Energy holder seg vekke fra Vest-Sahara.

Landsmøtet i Industri Energi krevde i oktober at selskapene umiddelbart avbryter sine lisenser, og ber eierne, deriblant Statens Pensjonsfond utland om å selge seg ut av selskapene dersom de ikke trekker seg ut.

I strid med folkeretten

Marokko okkuperer Vest-Sahara i strid med folkeretten. Ingen stater anerkjenner Marokkos brutale anneksjon av territoriet. Halve Vest-Saharas befolkning er drevet på flukt og territoriet plyndres for naturressurser. Saharawier som protesterer mot Marokkos oljeplaner i Vest-Sahara angripes av marokkansk politi, mens andre er dømt til livstid i fengsel. Industri Energi: Krever Total og Kosmos Energy ut av Vest-Sahara

Folkeretten er entydig. I 2002 uttalte FNs rettsjef at det vil være i strid med folkeretten å utforske og utvinne olje i Vest-Sahara dersom det saharawiske folk ikke ønsker det selv eller tjener på det.

Eksilregjeringen er soleklar på at de ikke ønsker at Marokko skal utvinne olje på Vest-Saharas territorium, og det er et unisont krav fra saharawiene at det ikke skal finne sted oljeindustri i Vest-Sahara. Dersom Marokko finner olje i territoriet, vil den marokkanske regjeringen være enda mindre interessert i å delta i FN-samtaler om å finne en løsning på konflikten.

Jeg er svært glad for at Industri Energi har satt denne saken på dagsordenen
Peder Ås.
banner-2
Her jobber Peder Ås skift.

 

 

Planlegger oljeleting i okkupert område

Det amerikanske oljeselskapet Kosmos Energy skal etter planen bore offshore i Vest-Sahara allerede i desember 2014. Dette er første gang det bores i Vest-Sahara noensinne. Oljeselskapet Total og Kosmos Energy har signert en avtale sammen med det marokkanske statsoljeselskapet om at de skal få gå videre med produksjon av olje.

Tidligere Finansminister Per Kristian Foss uttalte i 2005 at oljeletingen i Vest-Sahara utgjorde et «særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess». Den gangen ekskluderte Oljefondet et amerikansk selskap fra porteføljen på grunn av letingen i Vest-Sahara.

Må kastes ut av Oljefondet

Landsmøtet i Industri Energi tar sterk avstand fra Kosmo Energys og Totals planer om å drive videre oljeleting i Vest-Sahara. Det er grovt uetisk av de to selskapene å inngå avtaler med okkupasjonsmakten for å tilegne seg Vest-Saharas naturressurser. Marokko har ingen legitimitet til å inngå slike avtaler da ressurser ikke er marokkanske.

Industri Energi ber de to selskapene umiddelbart å avbryte sine lisenser. Samtidig ber landsmøtet om at eierne av de to selskapene, inkludert Statens Pensjonsfond Utland, om å selge sine eierandeler i Kosmos Energy og Total dersom de to selskapene ikke avbryter sine engasjementer i de okkuperte områdene.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?