Kritikkverdig oppfølging av etterlatte og overlevende etter Kielland-ulykken

tirsdag 9. mars 2021

–Myndighetenes oppfølging av de etterlatte og overlevende etter Kielland-ulykken er sterkt kritikkverdig, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og viser til konklusjonene i Riksrevisjonens rapport.

Minnemarkering Alexander Kielland
Minnesmerket Oljearbeideren i Stavanger. Arkivfoto

Riksrevisjonen la tirsdag fram sin rapport om Alexander L. Kielland-ulykken i Nordsjøen, 27. mars 1980, der 123 mennesker omkom i norgeshistoriens største industriulykke.

Riksrevisjonen skriver at etter en samlet vurdering mener den at det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny gransking. Riksrevisjonen vurderer at det er lite sannsynlig at en ny gransking vil kunne frambringe vesentlig ny informasjon om årsakene til ulykken.

«Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskingen» skriver Riksrevisjonen.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at de etterlatte fikk ikke oppfølging, og at oppfølgingen de overlevende fikk, ikke var god nok.

«Undersøkelsen viser at de etterlatte fikk lite informasjon etter ulykken. Det var stor variasjon i hvordan dødsbudskapet ble overbrakt, og mange fikk dødsbudskapet gjennom media. Noen av de etterlatte etter dem som ikke ble funnet, oppgir at de ikke fikk overbrakt noe dødsbudskap (….) Undersøkelsen viser at det medisinske fagmiljøet allerede dagen etter ulykken påpekte at de etterlatte hadde behov for hjelp og oppfølging. Styringsgruppen som var opprettet for å følge opp de overlevende, forsøkte å få til et oppfølgingsopplegg for de etterlatte også. Sosialdepartementet prioriterte imidlertid ikke å bruke ressurser til dette, og prosjektet ble aldri gjennomført.»

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er sterkt kritisk til at de etterlatte og overlevende ikke fikk bedre oppfølging fra myndighetene.

–Myndighetenes oppfølging av de etterlatte og overlevende var uholdbar og sterkt kritikkverdig. Jeg er derfor glad for at Industri Energi har støttet opp om Kielland-nettverkets arbeid. Dette nettverket, med Odd Kristian Reme i spissen, spiller en viktig rolle slik at de overlevende og etterlatte kan ha en møteplass, sier Frode Alfheim.

Alfheim påpeker at myndighetene nå bør følge opp sitt ansvar overfor de overlevende og etterlatte, og bøte for det som de burde ha gjort.

Forbundslederen tar Riksrevisjonens hovedkonklusjon om å ikke anbefale videre granskning til etterretning, men understreker at man må ha fokus på dagens helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer.

-Etter Kielland-ulykken er det iverksatt mange tiltak som har bedret sikkerheten på norsk sokkel, gjennom å utvikling av regelverket, bedre kontrollsystemer og ikke minst styrking av trepartssamarbeidet. Dette er noe vi som forbund jobber med hver eneste dag, for at det skal være så trygt som overhode mulig å jobbe i norsk petroleumsvirksomhet, sier Alfheim.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.