Lansering av vår nye og utvidede privatrettslige medlemsfordel – Min Advokat

tirsdag 4. oktober 2016

Tilgang på proff juridisk bistand, ikke bare på jobb men også privat, har blitt en svært viktig fordel for Industri Energi sine medlemmer. Nå har vi «insourcet» tjenesten som frem til nå har vært levert gjennom HELP Advokatforsikring – og samtidig utvidet tilbudet til medlemmene våre. Endringen trer i kraft 1. oktober.

Tidligere denne måneden bragte vi med nyheten om at vi «henter hjem» advokathjelp privat fra HELP til eget hus. Den nye ordningen har fått navnet Min Advokat.

For deg som medlem betyr overgangen FRA HELP til Min Advokat i hovedsak to ting:

 1. Utvidelser: Du får tilgang til flere timer med advokathjelp per år (fra 15 til 20), flere rettsområder dekkes av ordningen (se under), og dekning av saksomkostninger økes (fra 2 til 3 millioner kroner).
 2. Ny kontaktinfo: Fra og med 1. oktober skal du ikke lenger kontakte HELP hvis du får behov for advokathjelp i privatlivet, men Min Advokat. Du kan enten bruke kontaktskjemaet på minadvokat.no, sende e-post til Min Advokat, eller ringe 02390 tastevalg 4.

En enda bedre ordning for medlemmene våre

Hvorfor denne endringen? Jo, vi ser at tilgang til advokathjelp privat er et veldig viktig for medlemmene våre, og at forutsetningene for å gjøre tilbudet enda bedre ligger vel til rette.

Til forskjell fra mange andre forbund har vi fra før av vår egne juridiske avdeling som hjelper medlemmer som får problemer på jobben. Dette fagmiljøet er en styrke vi nå bygger videre på.

Nå som vi har hentet privatrettslig advokathjelp hjem til eget hus – og ansatt fem nye advokater til å jobbe med Min Advokat, vil det også kunne skapes synergieffekter og et totalt sett enda bedre juridisk totaltilbud til medlemmene våre.

HELP har vært en god samarbeidspartner siden vi lanserte advokathjelp privat i 2009, men vi ser også det å nå kunne være enda tettere på medlemmene våre og behovene de har som en klar fordel ved å hente tjeneste hjem til eget hus.

Slik hjelper Min Advokat deg

I likhet med HELP er Min Advokat er en tjeneste som sikrer medlemmene våre tilgang til advokathjelp i privatlivet.

Ordningen fungerer fortatt slik at du automatisk blir dekket i det du melder deg inn i Industri Energi. Du betaler ingenting utover det faste månedlige beløpet. Får du behov for hjelp fra Min Advokat, er det ingen egenandel eller timepris.

Dette får du:

 • 20 timer rådgivning fra advokat i året (versus 15 timer med HELP).
 • Dekning av saksomkostninger inntil 3 millioner kroner (versus 2 millioner med HELP).
 • Gjelder hele familien: Deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

På disse områdene kan Min Advokat hjelpe deg:

 • Familierett
 • Barneloven
 • Arv
 • Kjøpsrett
 • Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
 • Førerkortbeslag
 • Ulovlig nettpublisering
 • Småbåtloven (nytt fra 1. oktober)
 • Hundeloven (nytt fra 1. oktober)

De fullstendige retningslinjene for Min Advokat finner du her.

Får du problemer på jobben, skal du fortsatt gjøre alt likt som før. Min Advokat gjelder privatlivet

Min Advokat er en del av Industri Energi, og advokatene som jobber der er ansatt i Industri Energi og sitter i våre kontorer. Som nevnt over har vi ansatt fem nye advokater til å jobbe med privatrett, og så vil tiden vise om det blir behov for å ansette enda flere.

Hvorfor vi har gitt det privatrettslige et eget navn og egen nettside? Selv om jobb og privatliv ofte henger tett sammen (hvilket også er en viktig grunn til at vi tilbyr advokathjelp privat), har vi vært opptatt av å skape et visst skille for å gjøre det enklere for tillitsvalgte og medlemmer.

Får man problemer på jobben, fungerer det i hovedsak slik at alle som har en eller flere Industri Energi-tillitsvalgte på arbeidsplassen forsøker å løse det med tillitsvalgt først.

Har du problemer på jobb og har Industri Energi-tillitsvalgt(e) på arbeidsplassen din, kontakter du en tillitsvalgt direkte. Har du ingen tillitsvalgt, – eller lurer på hvem det er, kontakter du Industri Energi på telefon 02390 eller post@industrienergi.no.

Får du behov for privatrettslig bistand, skal du derimot gå rett til Min Advokat – ikke via tillitsvalgt.

Spørsmål og svar

1. Jeg har allerede en sak inne hos HELP som ikke er avsluttet, hva skjer nå?

Alle saker som er opprettet hos HELP før 1. oktober vil HELP fortsatt ha ansvaret for. Endringen får med andre ord ingen konsekvenser dersom man har en sak som allerede er påbegynt før 1. oktober.

2. Har dere ansatt egne spesialister innen privatrett?

Ja. Vi har ansatt nye advokater som er spesialister innen de viktigste områdene, familie/arv og kjøpsrett/fast eiendom.

minadvokat.no finner du en oversikt over advokatene, samt medlemskontaktene som vil fungere som førstelinje.

3. Jeg reserverte meg mot HELP da ordningen ble innført. Hva skjer med meg nå?

Du vil fortsatt være reservert. Men ønsker du å ha denne medlemsfordelen nå som den er utvidet, sender du en e-post så ordner vi det for deg.

4. Vil det fortsatt stå 59 kroner i tillegg på lønnslippen/fakturaen?

Ja, det vil fortsatt stå 59 kroner på fakturaen eller lønnslippen. Dette blir altså likt som før.

Nyheter
 • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

  -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

 • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

  Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.