Har ledelsen i Trinity «left the building»?

torsdag 22. desember 2016

Trinity Nordic har mistet sin cateringkontrakt. Samtidig har ledelsen i selskapet gjort seg utilgjengelig for kontakt med fagforeningen. Klubben er frustrert over at de ikke får kontakt med daglig leder Nils Olsen, som trolig har sluttet i jobben uten å informere de ansatte.

Fraser
Forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi

-Ansatte om bord på riggen har forståelse for den økonomiske situasjonen, men føler seg forbigått av selskapet. Flesteparten av dem har jobbet for Trinity på riggen Stena Don i 15 år. Dette året har de blitt satt helt på sidelinjen, noe som gjør dem triste, sier leder av den lokale klubben Rosanna Ward.

Fraværet av kommunikasjon gjør den vanskelige situasjonen enda verre. Trinity Nordic har gjentatte ganger nektet å bli med på de månedlige møtene. Det forrige skikkelige møtet mellom klubben og Olsen ble holdt i august. Olsen startet i jobben som daglig leder på kontoret i Grimstad i mai. Klubben legger ikke skjul på at dialogen med Olsen har vært vanskelig.

– Daglig leder ankom møtet fire timer etter avtalen og nektet å snakke så lenge pågående saker var på møteplanen. Han forlot faktisk møtet da vi sa at det var nødvendig å gjennomføre planen for møtet. Slik utestengelse av ansatte har foregått siden februar. I år har vi bare fått gjennomført tre månedlige møter, sier Ward.

– Kommunikasjon er nødvendig mellom partene hele tiden, men enda mer nå når det foregår oppsigelser. I stedet svarer selskapet med å nekte å møte klubben eller eventuelt utsetter møtene. Klubben prøver bare å få mest mulig oppdatert informasjon til sine medlemmer og de ansatte, noe de selvsagt har behov for de risikerer å miste jobbene sine, sier forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi.

 

Bekymret over usikkerheten

Trinity Nordic er en underavdeling av Trinity International, som ligger i Aberdeen i Skottland. Hovedkontoret til Trinity Nordic er i Grimstad. Siden mai 2016 har Nils Olsen hatt rollen som daglig leder.

Den nevnte kontrakten går ut 31. desember. Det finnes muligheter til å forlenge kontrakten, men selskapet har i stedet sagt at de ansatte vil miste jobbene sine. Tapet av kontrakten ble kjent i slutten av oktober. Etter dette har ikke ledelsen ville møte de tillitsvalgte.

Trinity har tidligere erfaring med tap av kontrakt i 2010. Den gang ble den vanskelige situasjonen håndtert på en seriøs måte.

– Vi opplevde en lignende situasjon i 2010. Da var prosessen og behandlingen av ansatte gjort på en skikkelig måte. Denne gangen har ansatte en dårlig smak i munnen med tanke på håndteringen. Enten om ledelsen har planlagt å gjøre det slik eller det har med inkompetanse å gjøre, ender vi opp med samme resultat. Ansatte vet fortsatt ikke om selskapet skal fortsette å jobbe på riggen fra 1. januar, sier Ward.

Riggen Stena Don ligger nå i opplag. Ansatte vet at Stena fortsatt vil beholde tre cateringansatte om bord. Likevel har de ikke fått noen informasjon fra Trinity om oppsigelsene vil bli trukket tilbake.

– Jeg er bekymret for mine kolleger. De sier at de kjenner seg engstelige fordi de får så lite informasjon. Det var veldig få ansatte i jobb da de fikk vite at oppsigelser lå i kortene og slik har det fortsatt. Denne uken plukket Trinity ut noen ansatte uten hensyn til ansiennitet til å bli værende på riggen, sier Ward.

 

Har Olsen sluttet allerede?

Når det gjelder Nils Olsen, ble han sett i november av flere klubbledere i Industri Energi om bord på Color Line i den gamle jobben han hadde tidligere. Dette var en viktig tid som selskapet burde ha brukt på å spikre fast viktige kontrakter.

– Olsen vil hverken bekrefte eller avkrefte at han har startet i ny jobb. Vi sitter igjen med inntrykket at ledelsen har forlatt jobbene sine, mens ansatte fortsatt jobber ut oppsigelsestid og tillitsvalgte sliter med å få skikkelig informasjon, sier Knoz.

– Personen som har hovedansvaret for selskapet i Norge, er fullstendig utilgjengelig. Andre ansatte ved kontoret finner på unnskyldninger for han, men det er tydelig at arbeidet hans ikke blir gjort. Våre tillitsvalgte ringer og sender e-mail, som regel får vi ikke noe svar, sier Ward.

Krav fra Petroleumstilsynet (Ptil) blir heller ikke fulgt opp.

– Trusler om pålegg går hånd i hånd med manglende informasjon og totalt fravær av fungerende organisering under den nye ledelsen, sier Ward.

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.