Lederen av Industri Energi Equinor: Norsk sokkel er en del av løsningen på klimakrisen

Wednesday 3. April 2019

– Jeg vet at vi som jobber i bransjen også bekymrer oss over klimaendringene. Vi har også barn og barnebarn som skal ta over den jordkloden og det samfunnet vi etterlater oss.

Nyheter