Leif Sande tildelt NPF-prisen

onsdag 21. januar 2015

Forbundslederen i Industri Energi ble tirsdag kveld tildelt oljebransjens høyeste utmerkelse for sin langvarige innsats for petroleumsindustrien og dens arbeidstakere.

SANDEFJORD: Leif Sande ble overrakt prisen, et maleri av kunstneren Morten Slettemeås, av styreleder for NPF-prisen, Egil Bergsager under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

– Sande har i flere år vært en uredd og sterk talsmann i samfunnsdebatten. Han har tatt opp viktige energipolitiske spørsmål. Hovedfokus for Leif Sande har alltid vært knyttet til betydningen av å sikre arbeidsplasser i en lønnsom industri. Han er klar i talen, samtidig som hans standpunkt er basert på kunnskap og kompetanse. Han utfordrer gjerne oljebransjen og kolleger i fagbevegelsen, og han har aldri vært spesielt opptatt av å være politisk korrekt, sa Bergsager.

Ved årets tildeling har komiteen lagt særlig vekt på prisvinnerens klare og vel begrunnede argumentasjon om at enda en el-kabel til kontinentet kan ha betydelige negative konsekvenser for arbeidsplasser og industriutvikling i Norge.

Første fra fagbevegelsen

Jeg er takknemlig for prisen på vegne av fagforeningene.
Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.
Leif Sande
Leif Sande fikk prisen, et maleri av Morten Slettemeås, i Sandefjord. Foto: Bjørn H Stuedal

Leif Sande er den første representanten fra fagbevegelsen som får NPF-prisen. Prisen er bransjens høyeste utmerkelse og tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette problemstillinger som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

Leif Sande sier han er overrasket over å få prisen.

-Ikke fordi jeg ikke synes den er fortjent, men fordi det ikke alltid er fagforeningenes rolle blir fremhevet som positiv blant oljefolk, sier han.

Han understreker at han er takknemlig for prisen på vegne av fagforeningene.

-Både vi fra Industri Energi, Fellesforbundet, Safe, Lederne, Tekna, Nito og alle de andre har spilt en betydningsfull rolle i det norske oljeeventyret. Vi har klart å skape en oljevirksomhet som er kjent for stabilitet, høy avkastning til eierne, høye skatter til staten, de beste velferdsordningene, høyest utvinningsgrad i verden, den beste HMS-standarden i verden, den laveste arbeidstiden og den høyeste lønnen, sier han.

Stor makt

Sande påpeker at det som Norge har, som andre land mangler, er aktive fagforeninger som fungerer i en kontekst hvor de har stor makt, men ikke avgjørende makt.

-Det har vært med å framskaffe gode løsninger gjennom kompromiss mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter i samsvar med det som vi ofte kaller den norske eller nordiske modellen, sier Sande.

Tidligere tildelinger av NPF-prisen:

2013 : Ola Borten Moe
2012: Petter Osmundsen
2011: Hans Christen Rønnevik
2010: Erik Haugane
2009: Per Terje Vold
2008: Oljedirektoratet
2007: Hans Henrik Ramm
2006: Kjell Inge Røkke
2005: Johan Barlindhaug
2004: Espen Barth Eide
2003: Konkraft

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.