LO-kongressen 2017: Industri Energi stemte imot å gi pengestøtte til politiske partier

Wednesday 10. May 2017

Industri Energi ønsker ikke å bevilge penger til politiske partier. Vi mener det er viktig å være politiske uavhengig og snakke med alle politiske partier.

Industri Energi stemte mot bevilling til politiske partier
En samlet delegasjon i Industri Energi stemmer imot forslaget om at LO skal gi penger til politiske partier.

LO-kongressen har godkjent sekretariatets innstilling om å bevilge 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, to millioner kroner til Sosialistisk Venstreparti og én million kroner til Senterpartiet. Pengene vil gå til partienes valgkamp.

På vegne av Industri Energi foreslo Tor-Bjarte Jakobsen, leder av Industri Energi Odfjell, at LO-bevilgningen av penger droppes.

– Dette begrunnes med vedtak fra Industri Energis Landsmøte, vedtekter og ikke minst tilbakemeldinger fra en stor del av våre medlemmer på grasrota som vi også forplikter oss til å hensyn ta, sier han.

Industri Energi har siden sammenslåingen i 2006 vært klare på at vi ikke gir penger til politiske partier. Også under årets LO-kongress stemte vår delegasjon imot forslaget.

– Vi stemmer imot forslaget om bevilgning av penger. Vi har et vedtak om å ikke gi penger til noen politiske partier. For oss er det viktig å være politisk uavhengig, et bredt forbund for alle våre medlemmer, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.