LO lanserer samarbeid for selvstendige

torsdag 27. september 2018

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig. Sammen skal vi jobbe for at de selvstendige skal få økt trygghet i arbeidslivet.

–  På samme måte som arbeidstakere trenger støtte, så trenger også selvstendige å ha et fellesskap i ryggen, samt å ha noen å rådføre seg med, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi har organisert selvstendige dykkere i Nordsjøen siden 70-tallet og lanserte i 2014 et formelt medlemskap for selvstendige for å gi også denne gruppa mulighet til å få trygghet i et fellesskap.

–  Det er svært kjærkomment at LO også satser på selvstendige. Sammen kan vi gi dem en tydeligere stemme når det kommer til politisk påvirkning for å forbedre rettigheter som sykepenger, arbeidsledighetstrygd og pensjon. Og for å sikre selvstendige gode medlemsfordeler, som juridisk rådgivning, advokathjelp og de gode medlemsfordelene som ligger i LO Favør, påpeker Alfheim.

Julie Lødrup, 1. sekretær i LO, poengterte under lanseringen 27. september, at alle selvstendige er velkomne inn i LO-familien- både dem som er ufrivillig selvstendig og de som jo selv ønsker denne arbeidsformen.

Les mer om LO Selvstendig her.

Nyheter