LO lanserer samarbeid for selvstendige

Thursday 27. September 2018

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig. Sammen skal vi jobbe for at de selvstendige skal få økt trygghet i arbeidslivet.

–  På samme måte som arbeidstakere trenger støtte, så trenger også selvstendige å ha et fellesskap i ryggen, samt å ha noen å rådføre seg med, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi har organisert selvstendige dykkere i Nordsjøen siden 70-tallet og lanserte i 2014 et formelt medlemskap for selvstendige for å gi også denne gruppa mulighet til å få trygghet i et fellesskap.

–  Det er svært kjærkomment at LO også satser på selvstendige. Sammen kan vi gi dem en tydeligere stemme når det kommer til politisk påvirkning for å forbedre rettigheter som sykepenger, arbeidsledighetstrygd og pensjon. Og for å sikre selvstendige gode medlemsfordeler, som juridisk rådgivning, advokathjelp og de gode medlemsfordelene som ligger i LO Favør, påpeker Alfheim.

Julie Lødrup, 1. sekretær i LO, poengterte under lanseringen 27. september, at alle selvstendige er velkomne inn i LO-familien- både dem som er ufrivillig selvstendig og de som jo selv ønsker denne arbeidsformen.

Les mer om LO Selvstendig her.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.