Hans-Christian Gabrielsen Industri19

LO-lederen ønsker mer entusiasme for klimaløsninger blant industriarbeiderne

tirsdag 29. oktober 2019

-LO er opptatt av at norsk industri skal være i front og bidra til gode løsninger for å redde verden fra en global klimakrise. Da trenger vi enda mer entusiasme blant de som jobber i industrien, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på konferansen Industri 2019 i Bodø.

LAV Gabrielsen DSC_6183
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen innleder på Industri 2019-konferansen i Bodø. Foto: Atle Espen Helgesen

På konferansen Industri 2019 slår LO-lederen fast at klimaendringene er vår tids største utfordring.

-Det snakkes mye om hva vi bør gjøre rent teknologisk, men det snakkes alt for lite om folkene som må gjøre dette, altså de som jobber i industrien. Vi må sørge for å skape oppslutning og entusiasme for klimaløsninger blant de som jobber i industrien, hvis ikke får vi økt polarisering, noe som kan bli et hinder for utvikling, sier Gabrielsen.

LO-lederen mener det må skapes omstillingstrygghet blant industriarbeidere. Og han viser til at en såkalt CCS-kjede kan gi enorme muligheter både innen sementindustrien, olje/gass, men også for store deler av den norske prosessindustrien.

-Med karbonfangst og -lagring (CCS) kan vi kutte utslipp og samtidig skape titusenvis av nye norske arbeidsplasser. Vi er nødt til å lykkes med karbonfangst og -lagring, både for klimaet og for å sikre norsk industri i framtiden, sier han.

LO-lederen viser til at industrien i Norge alltid har blitt utfordret og tatt i bruk ny teknologi for å bli bedre. -Slik vil det også være framover, mener Gabrielsen. – Og kompetanse er nøkkelen for å lykkes. Det er kompetanse som skal løfte norsk industri inn i en bærekraftig framtid, sier LO-lederen.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.