Studentsaker på Industri Energis Landsmøte

tirsdag 6. desember 2016

Sit du med ei sak du brenn for, og vil ha ho oppe på Landsmøtet i april? Da må du sende inn forslaget ditt innan fristen 10. desember.

Industri Energi har sitt Landsmøte 27.-30. april 2017. Landsmøtet er vårt høgaste organ og vel Forbundsstyret, samt bestemmer politikken og kursen vi skal rette oss etter dei neste fire åra.

Studentutvalet representerer studentane på Industri Energis Landsmøte. Vi vil løfte sakene som er viktige for medlemmane våre for å sikre at Industri Energi framleis har den beste studentpolitikken av alle fagforbund.

Sit du med ei sak du brenn for, og vil ha ho oppe på Landsmøtet i april? Du kan sende inn forslag som går på vedtekter, nærings- og klimapolitikk, arbeids- og velferdspolitikk, HMS, utdanningspolitikk, internasjonal politikk, Industri Energis organisasjon – eller heilt andre tema.

Send innspel til studentleiar Michal Jan Warecki på mjw@industrienergi.no, og merk med «Landsmøte 2017» i emnefeltet.

Fristen for å sende innspel er 10. desember 2016. Alle forslag som kjem innan fristen, blir behandla av studentutvalet.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.