Studentsaker på Industri Energis Landsmøte

Tuesday 6. December 2016

Sit du med ei sak du brenn for, og vil ha ho oppe på Landsmøtet i april? Da må du sende inn forslaget ditt innan fristen 10. desember.

Industri Energi har sitt Landsmøte 27.-30. april 2017. Landsmøtet er vårt høgaste organ og vel Forbundsstyret, samt bestemmer politikken og kursen vi skal rette oss etter dei neste fire åra.

Studentutvalet representerer studentane på Industri Energis Landsmøte. Vi vil løfte sakene som er viktige for medlemmane våre for å sikre at Industri Energi framleis har den beste studentpolitikken av alle fagforbund.

Sit du med ei sak du brenn for, og vil ha ho oppe på Landsmøtet i april? Du kan sende inn forslag som går på vedtekter, nærings- og klimapolitikk, arbeids- og velferdspolitikk, HMS, utdanningspolitikk, internasjonal politikk, Industri Energis organisasjon – eller heilt andre tema.

Send innspel til studentleiar Michal Jan Warecki på mjw@industrienergi.no, og merk med «Landsmøte 2017» i emnefeltet.

Fristen for å sende innspel er 10. desember 2016. Alle forslag som kjem innan fristen, blir behandla av studentutvalet.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?