Lønnsforhandlingene for vask og rens er avsluttet

mandag 20. mai 2019

Mellomoppgjøret for vaskeri- og renseribedrifter i Industri Energi og motpart Norsk Industri ble mandag 20. mai avsluttet. Oppgjøret gir de ansatte en generell lønnsøkning på 5 kroner.

Vask og rens
Forhandlingsutvalget til Industri Energi overleverer kravene til Norsk Industri

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor alle bestemmelsene i tariffavtalene/overenskomstene – som arbeidstid og ferie, også forhandles om.

Årets oppgjør gir våre medlemmer innen vask og rens et generelt kronetillegg på 5 kroner som tilsvarer 3,85 posent på begynnerlønnen (inkludert overheng på 1, 1 prosent). Dette er også inkludert lavlønnstillegget fra de sentrale LO/NHO-forhandlingene. Skiftsatsene økes med 2,8 prosent i henhold til industrigjennomsnittet i fjor. Det er ingen lokale forhandlinger på denne tariffavtalen.

– Dette er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett og vi hadde håpet å få mer ut av de sentrale forhandlingene. Vi er skuffet, men tar tilbudet til etteretning sier forhandlingsleder Asle Reime.

De nye lønnssatsene blir (etter ansiennitet):

 • 10 år: 202,34 kroner per time
 • 7 år: 199,34 kroner per time
 • 4 år: 194,80kroner per time
 • 2 år: 190,82 kroner per time
 • Begynnerlønn: 186,86 kroner per time

De nye skifttilleggene blir:

 • Ettermiddagsskifttillegg: 14,53 kroner per time
 • Nattskifttillegg: 21,64 kroner per time
 • Søndagstillegg: 46,43 kroner per time
 • Skiftarbeid ved helligdager: 106,14 kroner per time

Forhandlingsutvalget til Industri Energi

Områdeansvarlig Asle Reime i Industri Energi var forhandlingsleder. Fra Industri Energi sentralt stilte også forbundssekretær Charlotte Dyrkorn.

Utvalget bestod ellers av følgende lokale tillitsvalgte:

 • Ann-Laila Lintunen – Hygienisk vask og Rens AS (Kjemisk Arbeiderforening avdeling 88)
 • June Øksnes – Nor Tekstil Fonnes (Fonnes Kjemiske Fagforening)
 • Inger Hilde Dreyer – Nor Tekstil Molde (Molde Kjemiske Fagforening)
 • Aud Karin Krokstad – Sentralvaskeriet (Rakkestad Kjemiske Fagforening)
 • Irene Halvorsen – Berendsen Herbergåsen (Herbergåsen Kjemiske Fagforening)
 • Bertil Haugen – Nor Tekstil Trondheim (Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening)

Avtalen omfatter nærmere 650 av Industri Energis medlemmer.

Nyheter