Mellomoppgjøret 2021: Lønnsforhandlingene på sokkelavtalene er i gang

tirsdag 4. mai 2021

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for ansatte i operatørselskaper, boring og forpleining startet tirsdag 4. mai. Det er satt av to dager til forhandlingene.

OBF oppstart
Oppstarten av lønnsforhandlingene skjedde på Teams. (Skjermdump)

-Vi forventer et godt og rettferdig oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen forpleining og boring.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om lønnsjusteringer. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelser i overenskomstene. Det er ikke streikerett i dette oppgjøret.

På grunn av koronasituasjonen skjer forhandlingene om sokkelavtalene i år delvis i Stavanger og delvis over videokonferanse. Det foregår slik at et mindre, engere utvalg forhandler direkte med arbeidsgiverne hos Norsk olje og gass i Stavanger. Mens resten av utvalget holdes fortløpende orientert over video.

Hold deg oppdatert om forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.

Industri Energis forhandlingsutvalg:
Lill-Heidi Bakkerud (forhandlingsleder), Industri Energi
Jørn Erik Bøe, Industri Energi
Per Martin Labråthen, Equinor
Per Steinar Stamnes, Equinor
Ingard Haugeberg, Aker BP
Tore Vik, Aker BP
Eirik Birkeland, ConocoPhillips
Geir Stengårdsbakken, ConocoPhillips
Heidi Helvig, Wintershall DEA
Finn Pettersen, Vår Energi
Tore Sevaldsen, Okea
Per Holstein, ESS
Leif Harall Salomonsen, Sodexo
Ronny Østebrød, 4Service
Jan Inge Olsen, KCA Deutag
Morten Flister, Coor
Herdis Eide, Industri Energi
Atle Espen Helgesen, Industri Energi (kommunikasjon)

Nyheter