Lønnsforhandlinger 2018: Resultater for avtalene våre med Norsk Industri og Sjømat Norge

tirsdag 12. juni 2018

I denne artikkelen finner du en oversikt over resultatene fra tariffoppgjøret 2018 spesifisert for de ulike overenskomstene vi har med arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Sjømat Norge.

Forhandlingsutvalg Norsk Industri sløyfeforhandling
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg under såkalte sløyfeforhandlinger med Norsk Industri. Foto: Atle Espen Helgesen.

Årets tarifforhandlinger, som har vært et hovedoppgjør, er nå avsluttet fra sentralt hold. Det vil si at for de aller fleste avtaleområdene våre er forhandlingene fullført fra Industri Energi sentralt sin side.

I tillegg til det som står oppført under for den enkelte bransje/overenskomst, er det viktig å få med seg at årets hovedoppgjør har medført betydelig forbedring av AFP-ordningen.

Det skal også være lokale forhandlinger på de fleste områdene

På alle områdene som er såkalte minstelønnsavtaler, det vil si alle som er omtalt her unntatt vask og rens (som er en normallønnsavtale), skal det også være videre forhandlinger lokalt på den enkelte bedrift.

Resultatene for det som er forhandlet fra sentralt hold står spesifisert for det enkelte område under.

LO-forbundene har forhandlet sammen

Årets hovedoppgjør på LO/NHO-området, som inkluderer alle områder omtalt i denne artikkelen, har vært et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO har ledet forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre LO-forbundene. Det medfører at det er LO sentralt som har hatt streikemakten.

Vi, Industri Energi, har altså ikke hatt muligheten til å selv velge å gå til streik dersom vi ikke har vært enige med arbeidsgiversiden.

Bedre AFP

få til viktige endringer innen tunge områder som pensjon. Med mange som står sammen, er det mer makt bak kravene.

AFP har vært en kjernesak i dette oppgjøret, og som vår forbundsleder Frode Alfheim kommenterte da partene til slutt ble enige hos Riksmekleren, ble det et totalt sett godt oppgjør med viktige forbedringer av AFP-ordningen. Alle har fått et generelt tillegg på 1 krone og 30 øre.

Årets forhandlinger har vært litt kompliserte, med såkalte sløyfeforhandlinger underveis. Det betyr at selv om «hovedløpet» har vært felles, så har det også vært forbundsvise sløyfer underveis – runder hvor det enkelte forbund har forhandlet med de ulike arbeidsgiverorganisasjonene under NHO-paraplyen. Rammen for sløyfene var 30 øre, slik at handlingsrommet her var begrenset.

Resultater fra forhandlinger med Norsk Industri og Norsk Sjømat oppsummert

– For vask og rens har vi fått til et godt løft, med en total økning på 4 kroner på begynnerlønnen samt alle ansiennitetstrinn, sier Asle Reime, leder av Industri Energi sin forhandlingsavdeling.

– Når det gjelder de fleste andre avtalene, har vi oppnådd et løft på 1,9 prosent på minstelønnsgarantien og skift- og nattillegg. Husk at for alle utenom vask og rens blir det og lokale forhandlinger.

– På møbel ble vi ikke enige med arbeidsgiverne, men uten streikerett og med arbeidsgivernes skuffende giverglede endte vi på 1,7 prosent.

Merk: glass og keramisk er formelt sett enda ikke sluttført.

Overenskomsten for vaskerier og renserier

Først forhandlet LO, der vi fikk et generelt tillegg på kr. 1- og et lavlønnstillegg på kr. 2,50,- (som alle bransjeområder som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk i dette hovedoppgjøret). I tillegg kommer 30 øre ekstra fra de første sløyfeforhandlingene.

En økning på totalt kr. 3,80 på grunnlønn og alle ansiennitetstrinn gjelder fra 1. april og skal etterbetales til dere alle (om dere ikke allerede har fått dette regulert).

Deretter forhandlet vi ferdig overenskomsten for vaskerier og renserier nå på fredag 1. juni. Vi fikk da fremforhandlet ytterligere 20 øre som skal legges på grunnlønn og alle ansiennitetstrinn, gjeldende fra 1. mai.

 De nye lønnssatsene for vask og rens er som følger:

 Gjeldende fra 1/4-18

Grunnlønn                   181,66

2 års ansiennitet          185,62

4 års ansiennitet          189,60

7 års ansiennitet          194,14

10 års ansiennitet        197,14

Gjeldende fra 1/5-18

Grunnlønn                   181,86

2 års ansiennitet          185,82

4 års ansiennitet          189,80

7 års ansiennitet          194,34

10 års ansiennitet        197,34

Farmasøytisk overenskomst

Sentralt generelt tillegg til alle på kr. 1,30,-.

Minstelønn og skiftsatser økes med 1,9 prosent.

Ny minstelønnssats er kr. 164,50,-.

Matpengesatsen økt fra 82 kr til 86,50 kr.

Lærdaloverenskomsten

Sentralt generelt tillegg til alle på kr. 1,30,-.

Denne overenskomsten inneholder ingen minstelønnssats eller andre satser som skal reguleres sentralt.

Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Generelt tillegg 1,30

Ny minstelønn kr. 179,01,-

Ny minstelønn, 2 års tjeneste kr. 183,28,-


Nye overtidssatser

Lav sats kr. 133,79,-

Høy sats kr. 267,59,-

Kjemisk teknisk industri

Generelt tillegg kr. 1,30,-

Ny matpengesats kr. 86,50,-

Ny ninstelønn kr. 171,-

Elektrokjemisk overenskomst

Generelt tillegg kr. 1,30,-

37,5 t/u 33,6 t/u
Ny minstelønnssats 177,88 198,53
Nytt ettermiddagstillegg 21,63
Nytt nattillegg 36,51
Nytt søndagstillegg 102,30 114,17
Nytt helligdagstillegg 195,48 218,17

For helkontinuerlig skiftarbeid utgjør skifttillegget etter reguleringa kr. 72771,56,- per år. I tillegg kommer betaling for arbeid på hellig- og høytidsdager, som i de fleste bedrifter utbetales pr arbeidet time.

Møbeloverenskomsten

Sentralt generelt tillegg til alle på Kr. 1,30,-.

I reguleringsforhandlingene ble vi ikke enige, men Norsk Industri fastsatte økning av minstelønn med 1,7 prosent, vårt krav var 1,9.

Ny minstelønn kr. 164,50 kr.

Nyheter