Lønnsoppgjøret 2019: Meklingen fortsetter

Monday 1. April 2019

Oppdatering fra LO kl. 04.20 mandag 1. april: Meklingen i oppgjøret mellom LO og NHO pågår fremdeles. LO ber alle møte på jobb til vanlig tid og avvente nærmere beskjed.

LO og NHO mekler nå på overtid hos Riksmekleren i Oslo etter at fristen gikk ut ved midnatt. Vi vet altså fortsatt ikke om det blir streik eller ikke.

Vi oppdaterer nettsiden straks vi vet mer om oppgjøret.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?