LOs helikopterutvalg får plass i HeliOffshore

mandag 13. mai 2019

HeliOffshore har besluttet at LOs helikopterutvalg, på grunn sin solide ekspertise, får delta i den internasjonale organisasjonens risikoreduserende arbeidsgrupper.

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø, leder i Helikopterutvalget.

Den internasjonale helikopterorganisasjonen HeliOffshore har som hovedmål å jobbe for økt global offshore helikoptersikkerhet gjennom utveksling av beste praksis, teknologiutvikling og felles standarder.

Helikopterprodusentenes og -operatørenes globale toppledelse er representert i organisasjonen. Videre er strategiske representanter fra utstyrsleverandører, oljeselskaper og luftfartsmyndigheter med. Forrige uke ble det bekreftet at også LOs helikopterutvalg får delta.

Helikopterutvalget har satt som krav å delta alle steder der helikoptersikkerhet utformes. Det er derfor gledelig at vi som den eneste arbeidstakerorganisasjon noensinne får være med i HeliOffshore, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs Helikopterutvalg.

Premissleverandør for sikkerheten

Fjeldsbø sier at HeliOffshore er en viktig premissleverandør for helikoptersikkerhet på et globalt nivå.

-HeliOffshore består av tunge aktører innenfor helikoptervirksomheten og er en svært viktig arena for utvikling av sikkerheten globalt. Når HeliOffshore gir retningslinjer til internasjonale regler eller standarder, så er det viktig at vårt syn også kommer med.

Han understreker at Helikopterutvalget har en unik faglig kompetanse og sammensetning som det ikke finnes maken til andre steder i verden og at utvalget i noen sammenhenger kan bidra med et alternativt syn i diskusjoner om helikoptersikkerhet.

-Alt som kan være med på å løfte helikoptersikkerheten er viktig for oss. Dessuten må vi huske at det finnes medlemmer i LO som jobber offshore rundt omkring i hele verden, sier han.

Stor seier for Helikopterutvalget

Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og nestleder i Helikopterutvalget, skal representere utvalget i HeliOffshore. Han mener det er en stor seier for Helikopterutvalget at det nå kan delta i HeliOffshore.

– HeliOffshore har akseptert vårt ønske om å delta på grunn av vår strategiske og faglige kompetanse.  Norsk sokkel anses å være ledende innen helikoptersikkerhet, noe som er gjort mulig gjennom den nordiske modellen med trepartssamarbeid, sier Hamremoen.

Han tror den globale helikopterorganisasjonen ser nytten av Helikopterutvalget for å kunne påvirke det videre sikkerhetsarbeidet, både på norsk sokkel og globalt.

-Gjennom LOs Helikopterutvalg har vi betydelig kompetanse som vil bidra til kvalitet i videre risikoreduksjon knyttet til offshore søk/redning og tilbringerhelikopterflyging. Kontaktnettet og den innsikt utvalget nå får gjør oss til en betydelig aktør innen dette viktige området.  Ettersom vi er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som får være med så har vi også en rolle i å bidra til informasjon til våre søsterorganisasjoner globalt, sier Hamremoen.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.