LOs helikopterutvalg krever at all helikopterflyging med 19 passasjerer må opphøre

tirsdag 7. juli 2020

LOs helikopterutvalg har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet rundt antall passasjerer i offshorehelikoptrene i dagens koronasituasjon. –Helsemyndighetene er klar i sin anbefaling om at det utfra smittevernhensyn bør være et ledig sete mellom passasjerene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder helikopterutvalget.

SIkorsky S92 lander på Ekofisk
Oljearbeiderne må bruke helikopter for å komme til og fra jobb. Her en Sikorsky S92A under landing på Ekofisk. Foto: Atle Espen Helgesen

Helsemyndighetene støtter dermed helikopterutvalget sitt krav om at passasjerene ikke bør sitte skulder ved skulder. Utvalget forventer at oljeselskapene nå gjør en skikkelig risikovurdering rundt antall passasjerer i offshorehelikoptrene og at de involverer vernetjenesten i dette arbeidet.

-Oss bekjent har ikke oljeselskapene gjort en tilstrekkelig risikovurdering med involvering av arbeidstakerne slik Arbeidstilsynet forutsetter, men kun basert avgjørelsen om å tillate full kabin med 19 passasjerer på en mangelfull vurdering fra bransjeforeningen Norsk olje og gass og helikopterselskapene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som er leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Fjeldsbø kjenner også til at enkelte beslutningstakere i bransjen har oppfattet den politisk bestemte åpningen for flybransjen som en blankofullmakt for også å tillate fulle offshorehelikopter.

-Det stemmer ikke. Helsemyndighetene er helt tydelige på at de fortsatt anbefaler et ledig midtsete, for å opprettholde nødvendig avstand mellom passasjerene utfra smittevernhensyn. Da bør dette i høyeste grad også gjelde for offshorebransjen, som normalt tar helse, miljø og sikkerhet på største alvor, sier Fjeldsbø.

Han mener det også bør veie tungt at oljearbeiderne ikke har noe valg, men er tvunget inn i denne situasjonen for å kunne komme seg til og fra arbeidsplassen.

Fortsatt viktig med en meter avstand

Henrik_Fjeldsbø_1
Henrik Fjeldsbø, leder i LO helikopter og forbundssekretær i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

LOs helikopterutvalg gikk tidligere i vår kraftig ut og krevde at oljeselskapene på grunn av smittefare ikke fløy med full kabin i offshorehelikoptrene. Etter dette innførte hele bransjen en grense på maksimalt 12 passasjerer. Men, samtidig som regjeringen i midten av juni åpnet for fulle passasjerfly, åpnet også flere av oljeselskapene (dog ikke alle) for å fly med fulle helikoptre.

Lederen av helikopterutvalget understreker at fly og helikoptre ikke må sammenliknes, siden utskifting og filtrering av luft i helikoptre er betydelig dårligere enn i passasjerfly.

Og han minner om at helsemyndighetene fortsatt understreker hvor viktig det er at man holder minst én meter avstand fra hverandre, til tross for at det er mindre smitte i den norske befolkningen nå enn i mars.

-Kravet om én meter avstand er umulig å opprettholde for offshorearbeiderne hvis de blir stuet tett, skulder mot skulder i helikoptrene, påpeker Fjeldsbø.

Får melding om flere enkelthendelser

De seneste ukene har LOs helikopterutvalg fått en rekke meldinger om enkelthendelser og endringer som utvalget tidligere har advart mot.

– For eksempel har Equinor innført bruk av munnbind for passasjerene på sine helikopteroperasjoner og de har utarbeidet en prosedyre for dette. Det som er underlig er at passasjerene skal fjerne munnbindet 5-10 minutter før landing offshore. Jeg tør å påstå at hensikten med munnbindet dermed er borte og at dette bare blir et symbolsk tiltak, sier Fjeldsbø.

Han understreker at helsemyndighetene sier at munnbind skal anses som et tiltak i tillegg til avstand, ikke i stedet for avstand slik som Equinor praktiserer.

Helikopterutvalget har også advart om faren for at munnbind kunne komme på avveide og havne i helikopterets turbiner eller rotorer. -Nylig blåste et munnbind bort på et helikopterdekk offshore. Og selv om det denne gang ikke gikk i turbin eller rotor, så medførte hendelsen leteaksjon og forsinkelser i transporten.

Situasjonen skaper forvirring og irritasjon

DSC_0313
Oljearbeiderne møter strenge restriksjoner av hensyn til smittevern på jobb, men ikke på helikopterturen. Foto: Atle Espen Helgesen

Fjeldsbø påpeker dessuten at oljeselskapenes praksis skaper en del forvirring og irritasjon blant de reisende.

-Medlemmene våre offshore opplever svært strenge smittevernrestriksjoner under reisen til heliport, på heliporten og ute på selve installasjonen. Men under selve helikoptertransporten er det tilsynelatende gitt fullt frislipp.

Han nevner at det er en del utenlandsk arbeidskraft ute i Nordsjøen som reiser karantenefritt til arbeidsstedet og som er pålagt karantene i fritiden offshore. – Men under helikopterreisen sitter disse personene skulder ved skulder med andre passasjerer, sier han.

LO Helikopterutvalg er dessuten kjent med at det nylig var sterk mistanke om koronasmitte på en offshoreinstallasjon. Vedkommende som var mistenkt smittet ble fraktet i land med redningshelikopter utstyrt med smittekuvøse.

-Det er altså ikke utelukket at smitte kan finne veien ut til offshoreinstallasjoner og det forundrer oss derfor at de fleste oljeselskapene velger å benytte seg av fulle helikopterkabiner, sier han.

Henrik Fjeldsbø understreker at det finnes kapasitet i helikoptermarkedet til å gjennomføre de flygingene som trengs, også med en maksgrense på 12 passasjerer. – Vi ber derfor om at oljeselskapenes praksis med 19 passasjerer opphører inntil videre, da beslutningen er tatt på feil grunnlag, sier han.

Nyheter