LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader

torsdag 28. mai 2020

Søknadsfristen blir nå fleksibel slik at de som er rammet av Koronakrisen kan søke utover fristen som normalt er 15. mai.

Barbro Auestad

 

– Jeg håper at dette blir en prøveperiode for å teste muligheten for om løpende behandling kan bli standard, sier Auestad.

– For de som starter på vårsemesteret har søknadsfristen i mai slått skjevt ut. Spesielt for våre medlemmer som tar fagskoleutdanning og i private utdanningsinstitusjoner har det vært håpløst å planlegge så langt fram i tid.

Auestad forteller at medlemmer som har vært i Industri Energi i 6 mnd kan søke.

– Og at vi vil praktisere fleksibel søknadsdato for de med 6 mnd-3 års medlemsskap.  Dette er betydelig bedre enn standardreglene som er at for å få støtte fra LO utdanningsfond må du ha vært ordinært eller lærling-medlem i 3 år, sier hun.

De søkerne som har sendt inn søknad mellom 15. – 28. mai trenger ikke sende inn søknaden sin på nytt.

 

 

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her.

LO sin omtale av saken. 

Nyheter
  • Negotiations on the mobile rig agreement has begun

    Negotiations between Industri Energi and the Norwegian Shipowners' Association began on Tuesday afternoon in Oslo. - We expect a general wage rise and several important adjustments in the mobile rig agreement, says union leader Frode Alfheim Industri Energi.

  • Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

    Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.