Må ha nye attraktive areal for å sikre velferdsstaten

onsdag 26. oktober 2016

Skal inntektene til velferdsstaten sikres i fremtiden, kreves tilgang til nye attraktive areal for leting etter olje-og gass. Dette var den klare beskjeden energi- og miljøkomiteen fikk da forbundssekretær i Industri Energi, Johnny Håvik, onsdag 25.oktober la frem forbundets synspunkter på Statsbudsjettet.

johnny-009
-Det kommer til å være stor etterspørsel etter olje og gass i fremtida, sier Johnny Håvik.

Håvik sier at forbundet selvsagt tar klimaproblemene på alvor.

-La det ikke være tvil om at Industri Energi støtter Paris-avtalens ambisjoner og mål, og vi i lys av dette er svært glad for satsingen på karbonfangst- og lagring på Herøya, Breivik og Klemetsrud, sier han.

Håvik poengterer at dersom det ikke åpnes nye felt gjennom tilgang til attraktive areal, vil det uavhengig av oljepris, om få år bli tilført vesentlig mindre penger fra petroleumsnæringen til statsbudsjettet. Dette fordi flere av dagens felt nærmer seg slutten av sin levetid.

-Samtidig vet vi at det selv innenfor Paris-avtalens rammer, kommer til å være stor etterspørsel etter olje og gass i fremtida. Spørsmålet blir hvor denne skal utvinnes, sier han.

Petroleumsforskning

Industri Energi er positive ti at det satses på petroleumsforskning gjennom Demo 2000. Vi er positive til at det varsles oppfølging av Konkrafts klimaveikart for norsk sokkel.

-Dette er veldig bra, men det er ikke nok. Vi må raskt komme i gang med konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Dette er områder med stort potensial, og dersom det viser seg riktig å starte utvinning i området, vil vi få tidenes kinderegg. Lave utslipp, under halvparten av verdens gjennomsnitt, skape fremtidens arbeidsplasser, og sikre inntekter til velferdsstaten, sier han.

Dernest peker Håvik på at Industri Energi savner regjeringserklæringens punkt om økt utvinningsgrad i felt i drift, og nærliggende marginale felt.

-Norsk Olje- og Gass sa i forbindelse med statsbudsjettet for ett år siden, at dette tiltaket alene, kan skape verdier for 460 milliarder kroner, sier Johnny Håvik.

Se innlegget her:

Nyheter