Mange fordeler som medlem av Industri Energi Selvstendig

tirsdag 31. mars 2015

Vi har tatt en prat med et av våre nye selvstendigmedlemmer, Thomas Jåtog-Hansen. Han jobber som Coating and Welding inspector i bedriften Norwegian Quality Services AS i Farsund. Som medlem i Industri Energi får Jåtog-Hansen tilgang til en rekke medlemsfordeler som sparer ham for tid og penger. Slik at han kan konsentrere seg om jobben.

Har du sett etter et slikt fagforeningsmedlemskap tidligere?

Selvstendigmedlem Thomas Jåtog-Hansen

Ja jeg har sett etter liknende medlemskap tidligere, men har aldri funnet noe som har passet til mitt behov som selvstendig næringsdrivende før dere startet med Industri Energi Selvstendig.

Hvordan fikk du vite om Industri Energi?

Kona mi ble medlem i et annet LO-forbund, og jeg ble imponert over de mange medlemsfordelene hun fikk til en god pris. Jeg visste at Industri Energi var det riktige forbundet for bransjen jeg jobber i.

Jeg gikk derfor inn på www.industrienergi.no for å kontakte forbundet med spørsmål om det fantes et passende medlemskap for meg. Jeg trykket på “bli medlem” for å finne kontaktinfo, og der kom det opp en link videre til “selvstendig”. Etter å ha lest om dette medlemskapet fant jeg fort ut at dette passet perfekt for meg som eier og eneste ansatt i Norwegian Quality Services AS.

Hvorfor vil du være medlem i Industri Energi?

Ved å være tilknyttet et velrennomert forbund som Industri Energi vet jeg at jeg får de beste medlemsfordelene til best pris. Å drive Norwegian Quality Services AS med foreløpig meg selv som ansatt er spennende, og kan være utfordrende på mange måter.

Jeg har mange arbeidsoppgaver, og må ha kontroll på at alle gjeldende lovkrav blir overholdt selv om jeg leier inn fagfolk til å utføre enkelte tjenester. Gjennom mitt medlemskap i Industri Energi får jeg blant annet tilgang til nettbasert fakturaprogram som alltid er oppdatert.

Jeg får også innbydelser to ganger årlig til kurs for å oppdatere meg på regelverk for skatt og moms. Juridisk rådgivning og advokatforsikring er greit å ha ved for eksempel utarbeidelse av kontrakter og avtaler. Reiseforsikring og innboforsikring trenger jeg til meg selv og min familie, og helseforsikring ser jeg dessverre på som en nødvendighet for alle med tanke på dagens status for helsekø i Norge.

Hva er viktigst for deg i dette medlemskapet?

Det er viktig for meg er at jeg får tilgang på forsikringer, rådgivning, kurs og andre fordeler/rabatter på produkter og tjenester som jeg uansett har behov for. Som medlem i Industri Energi får jeg dekket mange behov i en pakke, med de beste vilkårene til en pris som er langt under den jeg kunne forhandlet meg til som enkeltkunde.
Viktigst av alt er at Industri Energi har forhandlet seg frem til de beste avtalene slik at jeg får frigjort arbeidstid til å holde fokus på inntektsbringende arbeid for min bedrift Norwegian Quality Services AS.

Hva jobber du med?

Jeg jobber i olje- og energisektoren som freelance QC-, FROSIO- og NDT inspektør med eget AS, Norwegian Quality Services AS.
Som FROSIO inspektør nivå 3 driver jeg med kvalitetskontroll og kvalitetssikring av arbeid innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling. Jeg dokumenterer blant annet at produktet er i henhold til spesifikasjonen som beskriver kundens krav til hvordan og på hvilket kvalitetsnivå et arbeid skal utføres. Som NDT inspektør driver jeg med NDT (Non Destructive Testing / Ikke- ødeleggende prøving). Dette innebærer inspeksjon for å avdekke, klassifisere og beskrive eventuelle uregelmessigheter ved sveisearbeid eller andre sammenføyningsmetoder.
Jeg driver også med generell kvalitetssikring og dokumentkontroll som QC inspektør. I tillegg til dette har jeg administrative arbeidsoppgaver som daglig leder i Norwegian Quality Services AS.

Tror du dette medlemskapet er nyttig for andre næringsdrivende?

Ja, jeg synes alle selvstendig næringsdrivende med opp til en ansatt bør vurdere å bli medlem av Industri Energi uavhengig av bransje de jobber i.

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.