Massiv støtte til streikende oljearbeidere i USA

mandag 2. februar 2015

Industri Energi gir full støtte til streikende amerikanske oljearbeidere ved ni raffinerier i USA. Det er fagforeningen The United Steelworkers Union (USW), som har tatt ut arbeiderne i streik.

Oljearbeiderne ønsker å øke størrelsen på de årlige lønnstilleggene fra den forrige avtalen, få tilgang til bedre helsetjenester, og redusere bruken av uorganiserte innleide arbeidstakere.

Arbeidsgiversiden er råere i USA, og det er liten forståelse for fagforeningenes krav.
Christopher Birknes, forbundssekretær i Industri Energi
Christopher Birknes, forbundsekretær i Industri Energi

-Det er berettigede krav, og vi støtter USW hundre prosent i denne streiken, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

Forbundet har et nært samarbeid med USW, og forbundssekretær Christopher Birknes og Ommund Stokka fra ledelsen i Industri Energi deltok på tariff-konferansen til USW i Pittsburgh i slutten av oktober.

– En av utfordringene er at amerikanske oljearbeidere har mye dårligere vilkår enn for eksempel de norske oljearbeiderne med de samme selskapene. Arbeidsgiversiden er råere i USA, og det er liten forståelse for fagforeningenes krav. Det gjelder også generelt i det amerikanske samfunnet. Dessuten er ikke arbeidsgiversiden organisert på samme måte som i Norge, hvor vi har Norsk Olje og Gass som motpart. Hvert enkelt selskap forhandler med arbeidstakerne, noe som gjør situasjonen uoversiktlig, og utfordrende for arbeidstakerne, sier Christopher Birknes i Industri Energi.

Partene har reforhandlet en treårig nasjonal kontrakt siden 21.januar. Det siste tilbudet var det femte forslaget som ble avvist av fagforeningen.

Dette er den største streiken i USA fra USW sin side siden 1980, da arbeidsstansen varte i tre måneder. USW begynte streiken etter å ha forhandlet om en arbeidskontrakt med oljeselskapet Shell siden 21.januar, skriver nettavisen Oil Pro.

Grådig

Fagforeningen sier at den ikke hadde noe valg.

-Problemet er at oljeselskapene er for grådige til å gjøre en positiv endring i arbeidslivet, og de fortsetter å verdsette produksjon og fortjeneste over helse, sikkerhet, arbeidstakere og samfunnet, sier visepresident Tom Conway i USW International til BBC.

Fagforeningen USW representerer arbeiderne på over 200 amerikanske oljeraffinerier, rørledninger, terminaler og kjemiske anlegg.

Oljeselskapet Shell, som har ledet forhandlingene på vegne av industrien, sier de håper å gjenoppta forhandlingene så raskt som mulig.

Se også: http://www.aftenbladet.no/incoming/article3623393.ece

Nyheter