Meklingen er i gang på flyteriggoppgjøret

Thursday 27. June 2019

Mekling på flyteriggoppgjøret startet torsdag formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Hvis ikke partene kommer til enighet vil 922 riggarbeidere bli tatt ut i streik.

DSC_5615
Mekling på flyteriggområdet har startet. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi møtes til mekling med mål om best mulig økonomisk resultat for våre medlemmer, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han slår fast at streikeberedskapen i forbundet er på topp.

Det er meldt plassfratredelse for 922 medlemmer på flyteriggavtalen, fordelt på 15 innretninger og 19 bedrifter på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund er motpart og representerer arbeidsgiverne.

Brøt forhandlingene i mai

Industri Energi brøt 28.mai forhandlingene med Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Som følge av bruddet i forhandlingene sa Industri Energi opp flyteriggavtalen 29. mai, med utløpsdato 13. juni 2019. Plassoppsigelse ble meldt til Riksmekleren og NR 6. juni. Melding om plassfratredelse for 922 medlemmer ble sendt 19. juni.

Plassfratredelsen gjelder ikke lærlinger, sykmeldte, permitterte eller medlemmer som er i permisjon.

Mulig streik fra fredag

Partene er innkalt til mekling hos Riksmekleren 27. juni. Meklingen vil bli ledet av mekler Anne Cathrine Frøstrup. Industri Energi har krevd mekling avsluttet innen klokken 24 natt til 28. juni.

Hvis man ikke kommer til enighet i meklingen blir det streik på flyteriggområdet fra 28. juni.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

 

Forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim, leder forhandlingsutvalget

Ronny Østebrød

Einar Åge Vae

Roald Hammer

Bjørn Rimereit

Chris Dale

Per Holstein

David Sundberg

Finn Arne Follestad

Kristian Enoksen

Bår Inge Pedersen

Frode Larsen

Jørn B Hansen

Irene Sandhåland

Nina Holmberg

Harald Hereid

Tor-Bjarte Jacobsen

John Ludvigsen

Robert de Vries

Arild Berntsen

Leif Harall Salomonsen

Jarl Arthur Dyrvik

Svein Markeset

Alexander Eliassen

Asle Reime

Øyvind Hopland

Fraser Knox

 

Nyheter
  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.

  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.