Meklingen med Axpeak er avlyst

onsdag 25. november 2020

Industri Energi har krevd tariffavtale i selskapet Axpeak som driver med offshore inspeksjoner. Forbundet skulle i mekling med bedriften torsdag. Den er nå avlyst. – Det betyr at det heller ikke kan bli streik nå, sier Erling Holmefjord som leder arbeidslivsavdelingen i Industri Energi.

FB_logo_bilde

Få dager før meklingen skulle starte meldte Axpeak seg inn i Norsk Industri. Dermed blir det ingen mekling mellom Industri Energi og bedriften.

-Uorganiserte bedrifter har rett til å melde seg inn i en arbeidsgiverforening. Da trer hovedavtalen inn og det blir fredsplikt, sier Erling Holmefjord.

Han understreker at Industri Energi fortsatt står på kravet om tariffavtale ved bedriften.

-Vi kommer umiddelbart til å ta kontakt med Norsk Industri og kreve oljeserviceavtalen gjeldende i Axpeak, sier Holmefjord.

Han påpeker at det store flertallet av de ansatte i selskapet er organisert hos Industri Energi.

–Det er viktig at medlemmene våre i Axpeak får en tariffavtale. En tariffavtale gir de ansatte bedre forutsigbarhet, ordnede lønnsforhandlinger, deltakelse i avtalefestet pensjonsordning (AFP) og ordningen med tap av helsesertifikat.

Selskapet Axpeak AS har hovedkontor i Molde og driver med offshore inspeksjoner, med såkalte NDT-inspektører. Selskapet har gjennom morselskapet Axess AS kontrakt med Equinor om arbeid på en rekke installasjoner i Nordsjøen. Industri Energi har 34 medlemmer i bedriften, av totalt 40 ansatte.

For kommentar:

Erling Holmefjord, leder arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, 913 56 012

Nyheter