Mellomoppgjøret 2021: Enighet i lønnsoppgjøret på farmasøytisk overenskomst

onsdag 19. mai 2021

Industri Energi og Norsk Industri er onsdag kommet til enighet i lønnsforhandlingene på farmasøytisk overenskomst.

Bilde1
Forhandlingsleder Barbro Auestad (midten) forventer gode lokale forhandlinger (skjermdump).

Resultatet innebærer at minstelønnssatsen økes med 3 kroner timen til 177 kroner, mens skiftsatsene økes med 2,5 prosent.

-Vi er sånn passe fornøyd og forventer at det blir gjennomført gode lokale forhandlinger, sier Industri Energis forhandlingsleder Barbro Auestad.

Farmasøytisk overenskomst er en såkalt minstelønnsavtale der lønnsdannelsen i hovedsak skjer gjennom lokale forhandlinger ved den enkelte bedrift.

Nyheter