Mellomoppgjøret for operatør, boring og forpleiningsansatte er sluttført

Tuesday 4. June 2019

Industri Energi registrerer at forbundet Lederne i sin runde hos Riksmekleren har akseptert det samme tilbudet vi klarte å forhandle fram med Norsk olje og gass 7. og 8. mai.

Industri Energi tok tirsdag kontakt med Norsk olje og gass for å signere tilbudet som ble gitt under forhandlingene.

-Vi har sluttført forhandlingene. Vi har valgt å godta siste framlagte tilbud og tar det til etterretning, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Partene har kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 19.700 kroner. I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 3 kroner til 76,50 kroner. Konferansetillegget økes med 3 kroner per time til 96,50 kroner.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

Ansatte i boring og forpleining får i tillegg et etterslep på 5386 kroner, som blir regulert inn i lønnsmatrisen.

For operatørselskapene er det med utgangspunkt i dette nå klart for å gå i gang med lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skal gjennomføres etter normale regler for slike oppgjør.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?